Tillbaka till föregående sida

Foto: Maja Johnsson/Folk och Försvar
28
Nov

Rundabordssamtal: Pliktrådet

2019-11-28 (kl. 18:00 - 20:00)
TCO, Linnégatan 14

Folk och Försvar bjuder in sina alumner från Försvars- och säkerhetsakademin till rundabordssamtal med Pliktrådet: om värnplikt,  ungas villkor inom Försvarsmakten och ungas roll i svensk försvarspolitik.

Värnplikten lades vilande 2010 i en kursändring av den svenska försvarspolitiken från att handla om ett nationellt försvar till ett internationellt insatsförsvar. I och med att det inte längre fanns några värnpliktiga gick också värnpliktsrörelsen graven.

Det säkerhetspolitiska läget och den politiska inriktningen har sedan dess svängt igen till att åter fokusera på det nationella försvaret. Med erfarenheten att personalförsörjningen inte kunde tillgodoses på ett tillfredställande sätt utan plikt återaktiverades grundutbildningsplikten. Sommaren 2018 ryckte den första nya årskullen värnpliktiga soldater och sjömän in och med dem återuppstod av nödvändighet värnpliktsrörelsen.

Med plikt och tvång krävs också en annan struktur för medinflytande. I medinflytande-förordningen för totalförsvarspliktiga, alltså både militära och framtida civila, ska ett råd för att tillvarata personalens intressen och rättigheter väljas vid en årlig kongress. Under våren 2019 valdes det första rådet att företräda dem – Pliktrådet. Man antog också under kongressen ett åsiktsdokument som uttrycker Sveriges värnpliktigas vilja.

Folk och Försvar bjuder in till ett rundabordssamtal om nutidens- och framtidens totalfärsvar byggd med värn- och civilplikt. Vilka är förväntningarna från dagens värnpliktiga på försvarsmakt, riksdag och regering? Vilka utmaningar står man inför som medinflytandeorgan och som värnpliktig? Hur är det att som ung vara en del i en organisation som man ska utöva inflytande mot?

Tillsammans med Pliktrådet, diskuterar vi de värnpliktigas roll i det svenska försvaret och civilsamhällets roll i att stötta de unga värnpliktiga i att göra sin röst hörd i politikers korridorer.

Detta event riktar sig fråmst till FOSA-alumner men också medlemmar i våra ungdoms- och studentorganisationer och personer i våra övriga medlemsorganisationer under 30 år.
Anmälan sker till
elin.lilijenbladh@folkochforsvar.se senast 14 november klockan 12.00.
Ange namn, organisation och titel, FOSA årgång samt ev. allergier.

 

PROGRAM

Moderator: Elin Lilijenbladh, Folk och Försvar

18:00 Mingel med mat och dryck

18:30 Välkommen
Elin Lilijenbladh, Folk och Försvar

18:35 Om värn- och civilplikt, medinflytande och framtidens försvarsmakt
Pliktrådet

19:10 Q&A

20:00 Slut

Upptäck fler kalenderhändelser