Tillbaka till föregående sida

Foto bakgrund: Mats Carlsson/Försvarsmakten Foto Roger Richtoff: Riksdagen
Artiklar

Publicerat: 2020-06-01

Framtidens försvar – perspektiv från Sverigedemokraterna

I samband med de pågående försvarsförhandlingarna har Folk och Försvar erbjudit alla partier som är representerade i Försvarsberedningen att skriva varsin artikel med sina perspektiv på de pågående samtalen och deras syn på framtidens försvar. I den här artikeln skriver Roger Richthoff från Sverigedemokraterna om sina tankar om nästa försvarsbeslut.

Ökad rysk militär övningsaktivitet på och över Östersjön. Fingerade ryska kärnvapenanfall mot Sverige. Undervattensoperationer från främmande makt i våra skärgårdar. Cyberoperationer mot svenska företag och myndigheter.  

Det säkerhetspolitiska läget har försämrats i vår del av Europa de senaste decennierna och är idag det sämsta sedan det kalla krigets frostiga dagar. För första gången sedan Sovjetunionens dagar kunde en enig försvarsberedning våren 2019 konstatera att ett väpnat angrepp mot Sverige numera inte kan uteslutas. Beredningen fastslog samtidigt att Sverige inte har tillräcklig militär förmåga för att möta och avbryta ett sådant angrepp.   

Sett ur denna kontext är höstens försvarsbeslut det kanske viktigaste i modern tid – genomförs de satsningar som försvarsberedningen föreslagit skickar det signaler till omvärlden att vi som land tar vår säkerhet och stabiliteten på och runt Östersjön på allvar. Om Sveriges riksdag däremot beslutar om att sänka ambitionsnivån innebär det att vi sänder ut motsatta signaler – ett agerande som skulle få negativa konsekvenser för oss som land 

I diverse media har man de senaste månaderna kunnat ta del av olika utspel i den försvarspolitiska frågan från övriga sju partier. 

Vi sverigedemokrater står nu, liksom tidigare, trygga i vårt ställningstagande till försvarsberedningens rapporter Motståndskraft och Värnkraft. Rapporterna utgör målbilden för ett framtida svenskt försvar och de satsningar som föreslås måste genomföras om vi vill att omvärlden ska ta Sveriges strävan efter fred och stabilitet i östersjöområdet på allvar. 

På grund av detta stirrar vi oss inte blinda på de olika siffror som bollas fram och tillbaka –svenska väljare, politiker och omvärlden kan vara trygga med att Sverigedemokraterna såväl idag som i framtiden kommer vara beredda att betala de pengar som krävs för att de satsningar som rapporterna föreslår ska kunna genomföras.  

Efter år 2025 vill vi fortsätta höja anslagen till Försvarsmakten så att de senast år 2030 är uppe på en nivå som motsvarar minst 2% av bruttonationalprodukten. Under lång tid har anslagen till Försvarsmakten nyttjats som en budgetregulator av sittande regeringar, för att förhindra att så sker i framtiden vill vi att det i grundlagen införs en bestämmelse som säger att dessa anslag aldrig får understiga en nivå om 2% av bruttonationalprodukten. 

För att vi åter ska få en försvarsmakt som klarar av att försvara hela Sverige mot ett angrepp från en kvalificerad motståndare behöver en rad åtgärder vidtas och ett antal satsningar genomföras: 

Genomför försvarsberedningens förslag 

Försvarsberedningens förslag är grunden för att bygga ett starkare svenskt försvar och måste därför genomföras i sin helhet och inom satta tidsramar. Sverigedemokraterna är beredda att skjuta till de pengar som krävs för att samtliga förslag ska bli verklighet. 

Planera långsiktigt 

Att avveckla förmågor och förband går relativt snabbt, att bygga dessa igen tar däremot lång tid och kräver omfattande resurser. Svensk försvarspolitik har under lång tid saknat ett långsiktigt tänkande – inte minst sett ur ett ekonomiskt perspektiv. För att komma till rätta med detta och för att ge Försvarsmakten en bättre förmåga att planera långsiktigt vill vi därför skriva in i grundlagen att försvarsanslagen aldrig får understiga en nivå om två procent av bruttonationalprodukten. 

Försvarsförbund med Finland 

Sverigedemokraterna anser inte att Sverige ska bli medlemmar i NATO istället föreslår vi att Sverige ingår ett defensivt försvarsförbund tillsammans med Finland. Sverige och Finland har redan idag ett bra militärt samarbete och ett försvarsförbund skulle stärka vår försvarsförmåga samtidigt som det skulle öka avspänningen runt Östersjön.  

Den säkerhetspolitiska utvecklingen runt Östersjön är oroväckande och kräver att vi gör omfattande satsningar på försvaret.  

Som Sveriges försvarsvänligaste parti är vi beredda att ta ansvar för Sveriges säkerhet och genomföra dessa satsningar, så att vi åter får ett försvar som klarar av att försvara hela vårt land.  

 Roger Richthoff

Riksdagsledamot (SD)  

 

Dela

Relaterat material