Tillbaka till föregående sida

Foto: Matt Palmer/Unsplash
Rikskonferensen

Publicerat: 2021-12-27

Programblock 2 under Rikskonferensen 2022: Global hållbarhet och säkerhetspolitik

Det är väl känt och omdiskuterat att det skett en expansion av begreppet säkerhetspolitik från att innefatta enbart staters säkerhet till att numera även omfatta andra perspektiv, så som enskilda människors säkerhet. Syftet med Rikskonferensens andra block – Global hållbarhet och säkerhet – är att konkretisera de olika sätten som hållbarhetsperspektiven (innefattande dimensionerna miljö- och klimat, social och ekonomisk hållbarhet) på olika sätt formar och påverkar det moderna säkerhetspolitiska landskapet i allmänhet och svensk säkerhet i synnerhet.

Blocket inleds av Ulrika Modéer (assisterande generalsekreterare och chef för Bureau of External Relations & Advocacy UNDP) som kommer belysa säkerhetspolitiska konsekvenser som följer av ett förändrat klimat men också hur ökad ekonomisk och social osäkerhet påverkar människors såväl som staters säkerhet.

Därefter hör vi Robert Egnell (rektor på Försvarshögskolan) tala om utmaningar för den hållbara omställningen och mänsklig säkerhet.

Slutligen tar vi del av kommentarer från Annelie Börjesson (ordförande Svenska FN-förbundet) och Martin Ärnlöv (generalsekreterare Svenska Röda Korset).

Rikskonferensens andra programblock kommer preliminärt att äga rum mellan 10.30-11.20, måndagen den 10 januari.

Se programmet för Rikskonferensen 2022 i sin helhet här.

Se Rikskonferensen live eller i efterhand på vår hemsida eller via Youtube.

Dela

Relaterat material