Tillbaka till föregående sida

Foto: Matt Palmer/Unsplash
Artiklar

Publicerat: 2020-04-14

Sveriges specialförband på väg till Mali

När generallöjtnant Dennis Gyllensporre, chefen för FN-insatsen Minusma, besökte Folk och Försvar i höstas talade han om säkerhetsläget i Mali och de utmaningar som både landet och regionen står inför. Samtidigt som oroligheterna i den norra delen av landet har minskat som en konsekvens av den internationella insatsen har säkerheten i andra delar av landet blivit sämre. FN-insatsen har begränsade resurser och mandat vilket har inneburit svårigheter att hantera den försämrade utvecklingen.

I början av mars lade regeringen en proposition på riksdagens bord om en ny militär insats i Mali. Regeringen föreslog att Sverige ska skicka ett specialförbandsbidrag till den franskledda antiterrorinsatsen Task Force Takuba. Styrkan kommer uppgå till högst 250 personer men kommer normalt ligga på cirka 150 personer. Det inkluderar också en förmåga med helikoptrar.

Regeringen motiverar insatsen med att peka på behovet av att öka säkerheten i Mali och den regionala stabiliteten Sahel. I en kommentar till Folk och Försvar säger Utrikesdepartementet: ”Det finns ett svenskt och europeiskt intresse att bidra till de internationella ansträngningarna för att motverka terrorismens utbredning i Sahel och Västafrika. Stärkt säkerhet främjar förutsättningarna för genomförandet av utvecklingsinsatser i Mali, vilka i sin tur är nödvändiga för att på sikt nå en hållbar och fredlig utveckling i landet.”

Regeringen pekar också i sin proposition på att insatsen kommer innebära en förmågeutveckling för de svenska förband som deltar, något som i sin tur stärker försvaret av Sverige. Därutöver nämns också det fördjupade säkerhetspolitiska samarbetet med Frankrike och att insatsen kan stärka relationen mellan Stockholm och Paris. I höstas anslöt Sverige tillsammans med Finland till det franskledda European Intervention Initiative (EI2).

Sveriges specialförband har tidigare erfarenheter av att tjänstgöra tillsammans med sina franska motparter. 2003 skickade Sverige ett specialförbandsbidrag till EU-insatsen Operation Artemis. Det gav Sverige större trovärdighet i EU-kretsar och inflytande i utvecklingen av den gemensamma säkerhets- och försvarspolitiken.

Nu väntar en riksdagsbehandling av regeringens proposition. Den har fått ett blandat mottagande från de olika politiska partierna. Det finns en majoritet för insatsen, men partierna vill att det görs en analys i vilken utsträckning som det nya coronaviruset kan påverka insatsen. Därutöver vill partierna också ha återkommande lägesrapporter om insatsen. De partier som säger nej till insatsen (Sverigedemokraterna och Vänsterpartiet) vill istället prioritera nationell förmågeuppbyggnad och båda är skeptiska till en insats som inte är direkt FN-sanktionerad.

Enligt regeringens proposition ska den svenska styrkan stå till förfogande för Task Force Takuba till och med 31 december 2021.

Zebulon Carlander
Programansvarig

Dela

Relaterat material