Tillbaka till föregående sida

Foto: Brian McGowan/Unsplash
Se seminariet här
26
Jun

Almedalen: När klimatet hotar hälsan - vad är Sveriges och EU:s roll?

2024-06-26 (kl. 14:00 - 14:45)
TCO-landet, Strandgatan 19

Under de senaste åren har utmaningar på hälsoområdet blivit mer etablerade som hot mot vår säkerhet i den politiska debatten. Spridning av infektionssjukdomar, antibiotikaresistens och sårbara hälsosystem spelar roll för människors hälsa och säkerhet. Covid-19 pandemin blev för många en ögonöppnare för den typ av hot som hälsokriser kan utgöra. Parallellt med detta blir effekterna av klimatförändringarna allt tydligare. En effekt är att hälsohoten blir fler och att sjukdomar kan spridas på nya sätt. Vilka är sambanden mellan klimat och hälsa och hur försvårar de för människors säkerhet?

Det här panelsamtalet kommer att diskutera de samband som finns mellan hälsa, klimat och säkerhet utifrån olika perspektiv. Skulle ökad kunskap om dessa samband kunna bidra till förståelsen om förutsättningarna för säkerhet i världen idag och framtiden? Hur adresserar och arbetar aktörer som Sverige, FN och EU med de samband som finns mellan klimatförändringarna, hälsohot och människors säkerhet?

Medverkande:

Simon Jernberg, Moderator, Programansvarig globala säkerhetstrender, Folk och Försvar

  • Jakob Granit, Generaldirektör Sida
  • Louise Bengtsson, Senior forskare, Swedish Institute for European Policy Studies (SIEPS)
  • Stefan Döring, Forskare Peace and Conflict, Uppsala Universitet

Folk och Försvar bjuder in till ett öppet seminarium under Almedalen. Välkommen!

Seminariet kommer gå att se live online eller i efterhand via den här sidan eller på vår Youtube-kanal.

Upptäck fler kalenderhändelser