Tillbaka till föregående sida

Foto: Calvin Hansson / Unsplash
Se seminariet här
27
Jun

Almedalen: Nato och säkerhetspolitiska utmaningar i norra Europa

2024-06-27 (kl. 09:00 - 09:45)
Soldathemmet, Klinttorget 4, 621 56 Visby

I norra Europa förändras den säkerhetspolitiska spelplanen snabbt till följd av Arktis smältande isar och utvecklingen på Kolahalvön. Med Sverige i Nato är hela Norden och Baltikum en del av Nato. Vilka är utmaningarna för Nato i försvaret av norra Europa?

Detta seminarium fokuserar på Natos roll i försvaret av norra Europa. Under 2024 är Sverige ordförande i både Nordic Baltic Eight (NB8) och Nordic Five (N5). Dessutom, med Sverige som medlem i Nato, går de informella utrikes- och säkerhetspolitiska samarbetena in i en ny tid – samarbetena är inte längre samarbeten mellan nordiska länder utan samarbeten där varje part är medlem i Nato. Sverige ska som medlem i Nato tillsammans med allierade försvara territorium från Turkiet till Alaska. Naturligt ligger dock tyngdpunkten för Sverige främst i norra Europa, från Baltikum upp till Arktis. I norra Europa förändras den säkerhetspolitiska spelplanen snabbt till följd av Arktis smältande isar och utvecklingen på Kolahalvön. Med Sverige i Nato är hela Norden och Baltikum en del av Nato. Vilka är utmaningarna för Nato i försvaret av norra Europa? Vilka är Sveriges säkerhetspolitiska prioriteringar i regionen? Hur ser vår förmåga ut att agera i norra Europa?

Det här seminariet arrangeras inom ramen för ”Säkerhet och Försvar: Arena för öppen debatt”. Arenan är ett samarbete mellan Försvarshögskolan, Sveriges Veteranförbund, Frivilliga Försvarsorganisationernas Samarbetskommitté, Officersförbundet, Utrikespolitiska Institutet och Folk och Försvar.

 

Medverkande:

Pasi Huikuri, Moderator, Programansvarig för säkerhetspolitik, Folk och Försvar

  • Linas Antanas Linkevičius, Litauens ambassadör till Sverige
  • Judith Gough, Storbritanniens ambassadör till Sverige
  • Micael Bydén, Överbefälhavare, Försvarsmakten

Folk och Försvar bjuder in till ett öppet seminarium under Almedalen. Välkommen!

Seminariet kommer gå att se live online eller i efterhand via den här sidan eller på vår Youtube-kanal.

Upptäck fler kalenderhändelser