Tillbaka till föregående sida

Foto: Alexander Gustavsson, Försvarsmakten
Se seminariet
30
Jun

Almedalen: Sverige i NATO

2023-06-30 (kl. 10:00 - 11:00)
Klinttorget 4, Gotland Soldathem, "Soldathemmet"

I ljuset av det förändrade säkerhetspolitiska läget tog den svenska regeringen 2022 det historiska beslutet att ansöka om medlemskap i NATO. Detta markerade början på en omfattande och komplex process, en process som inte bara innebär att förbereda Sverige för inträdet i alliansen, utan också att uppfylla de krav och förväntningar som ställs på varje land inför en ratificering.

Sverige har under många år haft en nära relation till NATO som en enhanced opportunity partner (EOP). Denna status har gett Sverige möjlighet att delta i NATO:s övningar och samarbeta på flera områden. Men skillnaden mellan fullt medlemskap och EOP är betydande. Fullt medlemskap innebär inte bara ökade rättigheter, utan också ökade skyldigheter.

Ett omfattande förarbete krävs för att Sverige ska kunna bli en fullvärdig medlem. När Sverige väl accepteras som medlem kommer landet att tilldelas en eller flera förmågor där vi ska ha ett huvudansvar inom alliansen. Detta kan innebära allt från att delta i vissa operationer till att bidra med specifika resurser. Dessutom kommer Sverige att behöva bemanna en rad stabstjänster inom alliansen, vilket kommer att kräva både tid och resurser.

Men det är inte bara de militära strukturerna som påverkas av Sveriges inträde i NATO. Även de civila strukturerna kommer att påverkas. Allt från Regeringskansliet till kommunerna kommer att behöva anpassa sig till de nya förutsättningarna. Detta kommer att innebära en omfattande omställning för hela det svenska samhället.

Med Sverige på väg in i alliansen återstår många frågor att besvara. Vad kommer Sveriges roll i NATO att bli? Hur kommer svensk försvars- och säkerhetspolitik att påverkas av att bli en allierad? Och hur har allmänhetens syn på alliansen förändrats över tid? Dessa är några av de mest brännande frågorna som vi kommer att utforska under seminariet.

Sveriges väg mot NATO-medlemskap är en resa fylld med utmaningar och möjligheter. Genom att utforska dessa frågor hoppas vi kunna bidra till en djupare förståelse för vad Sveriges inträde i NATO innebär för landet.

Program

Moderator: David Bruhn, försvarspolitiskt programansvarig Folk och Försvar

10:00 Inledning
David Bruhn, försvarspolitiskt programansvarig Folk och Försvar

10:05 Att gå från solidaritetspolitik till allierad
Axel Wernhoff, Sveriges ambassadör till NATO

10:15 Att vara en liten nation i en stor allians
Bjørn Stai, Norges försvarsattaché till Sverige

10:25 Sveriges roll i NATO
Mike Winnerstig, chef säkerhetspolitiska enheten FOI

10:35 Panelsamtal
Anders Lindberg, ledarskribent Aftonbladet
Ellen Gustafsson, tf. politisk redaktör Dagens Industri

10:50 Frågor

11:00 Seminariet avslutas

Upptäck fler kalenderhändelser