Tillbaka till föregående sida

Foto: Alessio Soggetti/Unsplash
Se seminariet
25
Nov

Arktis och Östersjön - en strategisk helhet

2019-11-25 (kl. 15:00 - 17:00)
Armémuseum, Riddargatan 13

På senare år har det säkerhetspolitiska läget i Europa försämrats. Nordområdena och Östersjön är inga undantag från den utvecklingen – tvärtom är de tilltagande spänningarna påtagliga i dessa två regioner. Samtidigt som vi brukar separera de två från varandra finns det goda skäl till att betrakta dem som en strategisk helhet. Vad som händer på en plats påverkar oundvikligen den andra.

Som en medlem i försvarsalliansen Nato och grannland till Ryssland är det förändrade säkerhetspolitiska läget påtagligt för Norge. Medan Norge förstärker sin nationella försvarsförmåga och Nato utvecklar sina förmågor att kunna operera i Nordområdena lyckas fortfarande norrmännen att inom såväl det militära som civila fältet upprätthålla kontakter med sina ryska motparter.

Den 25 november bjuder Folk och Försvar i samarbete med Norges ambassad i Stockholm in till ett seminarium där bland annat kommer att diskuteras om den strategiska kopplingen mellan Nordområdena och Östersjön utifrån en militär synvinkel, samt hur praktisk samverkan med Ryssland inom icke-militära områden kan se ut. Hur ser de norska respektive svenska perspektiven ut på försvarspolitiska utmaningar i Arktis? Hur skall vi förstå kopplingen mellan Nordområdena och Östersjön? Hur ser de civila samarbetena ut och vilka lärdomar kan det försvarspolitiska området dra från dessa? Hur ser Sverige respektive Norge på förutsättningar för utökade diplomatiska utbyten i Arktis?

Dessa och många fler frågor kommer att diskuteras under seminariet.

Välkomna!

PROGRAM

15:00 Introduktion
Christian Syse, Norges ambassadör
Maud Holma von Heijne, Generalsekreterare Folk och Försvar

15:05 Militär status och utveckling i Nordområdena
Jonny Helge Didriksen, Politisk rådgivare, Norska Försvarets Operativa Högkvarter

15:30 Militär status och utvecklingen i Östersjöregionen och kopplingen till Nordområdena
Niklas Granholm, Forskningsledare, FOI

15:55 Civilt samarbete i Arktis
Bent-Ove Jamtli, Avdelningsdirektören i Hovedredningssentralen Nord-Norge

16:15 Arktisk diplomati
Jonas Norling, Kansliråd arktiska frågor, Utrikesdepartementet

16:30 Kommentar
Eva Hagström Frisell, Forskningsledare, FOI

16:40 Frågor från publiken och gemensam diskussion

17:00 Seminariet avslutas

Anmäl ditt deltagande här. 
Seminariet kommer att webbsändas live på vår hemsida.

Upptäck fler kalenderhändelser