Tillbaka till föregående sida

Foto: Markus Spiske/Unsplash
Se seminariet
23
Jan

Bank och betalningar i kris och krig

2019-01-23 (kl. 10:00 - 11:15)
Folk och Försvar, Lilla Nygatan 14

I arbetet med krisberedskap och i återuppbyggnaden av totalförsvaret pekas finansiella tjänster ut som ett prioriterat område. Hur robusta är betalningssystemen idag och hur förberedda är bankerna på om det värsta skulle inträffa?

2008-2009 drabbades västvärlden av en omfattande global finanskris som utlöstes när en amerikanska bolånebubbla brast. Krisen ledde till ett omfattande arbete på europeisk nivå för att vara bättre förberedd på hanteringen av banker och finansinstitut vid nästa stora kris. I Sverige innebar det även att den privata-offentliga samverkan mellan banker och myndigheter utökades genom det 2005 bildade FSPOS – Finansiella Sektorns Privat-Offentliga Samverkan. Hur har det påverkat hur bankerna kommer att påverkas av nästa kris?

Samtidigt går utvecklingen inom finansiella tjänster framåt i takt med att teknologi utvecklas. Våra inköp och betalningar blir allt mer digitala. Kontanter blir allt mer sällsynta och når snart en kritisk nivå där infrastrukturen runt hanteringen av de fysiska pengarna blir för dyr. Men att vi kan betala för våra inköp och att vi har förtroende för betalningssystemet är en grundläggande funktion för att vårt samhälle ska fungera. Så vad händer då i en situation med långvariga och omfattande IT- och elstörningar som påverkar de digitala betalningssystemen?
I ett seminarium tillsammans med representanter från Riksbanken, Riksgälden, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap och Svenska Bankföreningen diskuterar Folk och Försvar hur en av det moderna samhällets mest grundläggande funktioner, finansiella tjänster, fungerar i kris och krig.

Varmt välkommen!

PROGRAM

Moderator: David Bruhn, Folk och Försvar

10:00 Inledning
David Bruhn, Folk och Försvar

10:05 Vad händer med samhällsviktig verksamhet när betalningar inte fungerar?
Jonas Milton, programansvarig, Samhällsviktig verksamhet/kritisk infrastruktur Myndigheten för samhällsskydd och beredskap

10.20 Presentationer och paneldiskussion
Christina Goede, senior säkerhetsanalytiker Riksgälden
Mats Wallinder chef för avdelningen för kontanter och betalningssystem Riksbanken
Leif Trogen, chef avdelningen för finansiell infrastruktur Svenska Bankföreningen

11.00 Frågor från publiken

11.15 Seminariet slut

Upptäck fler kalenderhändelser