Tillbaka till föregående sida

Foto: Pixabay
12
Apr

Beredd på kris

2019-04-12 (kl. 09:00 - 18:00)
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap

Sveriges krisberedskap prövades under 2018 års bränder och det undgick knappast någon hur viktig samhällets beredskap är när krisen drabbar oss. Vad ska vi vara beredda på härnäst? Hur ser framtidens och dagens krisberedskap ut? På Försvars och Säkerhetsakademins tredje tillfälle diskuterar vi krisberedskap i en värld som präglas av en förändrad säkerhetsbild, klimatförändringar och internationell samverkan.

Försvars och Säkerhetsakademin arrangeras av Folk och Försvar med stöd av Försvarsmakten, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap och Försvarshögskolan. Akademin samlar 20-talet unga engagerade från Folk och Försvars drygt 90 medlemsorganisationer och genomförs för sjunde gången 2019.

Upptäck fler kalenderhändelser