Tillbaka till föregående sida

Foto: Pixabay
7
Dec

Podcast: Civil-militär samverkan

2021-12-07

Lyssna på avsnittet här.

Samverkan mellan civila och militära aktörer är en central komponent för totalförsvarets förmåga att möta hot. Ett led i arbetet med att stärka kopplingen mellan just civila och militära aktörer är den handlingsplan – Handlingskraft – som Försvarsmakten och Myndigheten för samhällsskydd och beredskap offentliggjorde i slutet av augusti. Denna stakar ut vägen för en ”sammanhängande totalförsvarsplanering”.

Men vad innebär civil-militär samverkan i praktiken? Hur kan civila och militära aktörer samverka? Vilka utmaningar och vilken utvecklingspotential finns det inför framtiden? I det här avsnittet av Folk och Försvar-podden talar vi med Annika Elmgart, tillförordnad chef på avdelningen för krisberedskap och civilt försvar på MSB och Jan Demarkesse, överste och ställföreträdande chef på Ledningsstabens totalförsvarsavdelning på Försvarsmakten om hur de ser på civil-militär samverkan i det nya totalförsvaret.

Redan idag sker verksamhet inom totalförsvarsområdet där både civila och militära aktörer medverkar. Ett sådant exempel är det CBRN-samarbete där Statens veterinärmedicinska anstalt (SVA) och Hemvärnet ingår. För att få en bild av hur civil-militär samverkan kan se ut i praktiken besöker vi därför även SVA:s lokaler i Uppsala i avsnittet.

Avsnittet är producerat av Daniel Kjellén. Jingeln är producerad av Die Hard Productions.

Upptäck fler kalenderhändelser