Tillbaka till föregående sida

Foto: Holger Ellgaard, commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=90865373, beskuren
Se seminariet
9
Feb

Civila försvarets framtid – lokala, regionala och frivilliga perspektiv

2021-02-09 (kl. 10:00 - 11:15)

Efter att ha förhandlats under lång tid fattades ett nytt försvarsbeslut i Riksdagen den 15:e december förra året. Beslutet gäller från och med den 1:a februari i år och innefattar hela totalförsvaret – de militära såväl som de civila delarna. I och med detta har Riksdagen stakat ut den övergripande riktningen för totalförsvaret för de kommande fem åren.

En övergripande inriktning är dock inte samma sak som en detaljstyrning, och totalförsvaret kan inte anses färdigbyggt i och med utgången av den nu begynnande försvarsperioden. Många frågor kvarstår, och totalförsvaret behöver kontinuerligt utvecklas för att möta en föränderlig omvärld. Den utvecklingen kommer till stor del att ske på lokal och regional nivå, men också inom de frivilliga försvarsorganisationerna.

Varmt välkommen till ett webbsänt seminarium som tar avstamp i det nya försvarsbeslutet, men också lyfter blicken mot tiden efter försvarsperioden 2021-2025. Med oss för att diskutera det civila försvarets framtid har vi tre företrädare för aktörer som på olika sätt har i uppdrag att direkt och konkret utföra de uppgifter som förväntas av samhället i kris och krig.

De frivilliga försvarsorganisationerna har en mängd uppgifter i det civila försvaret, och deras bidrag till hanteringen av samhällskriser har blivit än mer tydlig i samband med den pågående pandemin. Hur ser de på sin egen roll i det framtida totalförsvaret?

På lokal nivå genomför kommunal räddningstjänst i fredstid mängder av insatser som även måste genomföras, och som blir än mer omfattande, i samband med en väpnad konflikt. Hur ser arbetet med att stärka deras beredskap ut idag, och hur kan det se ut i framtiden?

Som regeringens företrädare i länen har länsstyrelserna en central roll i det regionala totalförsvaret. Vad innebär återuppbyggnaden av totalförsvaret för dem?

Dessa och många fler frågor kommer att avhandlas under seminariet. Har du en fråga du vill ställa till de medverkande? Skicka i så fall denna till daniel.kjellen@folkochforsvar.se senast den 8:e februari. Frågorna kan komma att kortas eller redigeras för att passa in i seminariet, och vi kan inte garantera att just din fråga kommer att ställas.

PROGRAM

10:00 Inledning

Daniel Kjellén, Folk och Försvar

10:05 Perspektiv från de frivilliga försvarsorganisationerna

Heléne Rådemar, Rikslottachef och ordförande för Frivilliga försvarsorganisationernas samarbetskommitté, FOS.

10:25 Perspektiv från kommunal räddningstjänst

Peter Arnevall, förbundsdirektör och räddningschef Storstockholms brandförsvar

10:45 Perspektiv från en länsstyrelse

Jimmy Sörensen, handläggare krisberedskap och civilt försvar Länsstyrelsen Stockholm

11:05 Diskussion

11:15 Seminariet avslutas

 

Upptäck fler kalenderhändelser