Tillbaka till föregående sida

8
Mar

Ekonomisk säkerhet

2024-03-08

Ekonomisk säkerhet är listad som en av de sju centrala delarna av mänsklig säkerhet och utgör en grund för individers känsla av säkerhet. Oftast kopplas diskussionen om ekonomisk säkerhet till inkomst och är ett centralt begrepp för att förstå tex fattigdomsbekämpning i världen. Begreppet kopplar även till säkra ekonomiska system och genom detta blir frågan mer central i en svensk kontext.

Sveriges ekonomiska system har under de senaste årtiondena genomgått en digitaliseringsprocess och Sverige rankar högt i världen när det kommer till digitala ekonomiska lösningar. Klarna har blivit ett globalt storföretag inom fintech och digitala lösningar som Swish är vardag för de flesta svenskar. Detta skapar ett beroende av robusta och säkra system.

Ett digitalt ekonomiskt system skapar möjligheter såsom enkelhet och snabbhet i betalningar och robusta digitala lösningar kan även skapa ökad säkerhet. Det finns dock risker och hot med ett digitalt system. Frågor om cybersäkerhet och digital kunskap hos användare blir viktigt för att inte skapa säkerhetsrisker.

I detta poddavsnitt tar Folk och Försvar ett brett grepp kring begreppet ekonomisk säkerhet och vilka risker som finns med det svenska ekonomiska systemet och den individuella säkerheten.

Gäster: TBA

Upptäck fler kalenderhändelser