Tillbaka till föregående sida

Foto: Hampus Hagstedt/Försvarsmakten
Se seminariet
24
Maj

En materielförsörjningsstrategi för det militära försvaret

2022-05-24 (kl. 10:00 - 11:30)

När Sveriges senaste materielförsörjningsstrategi fastställdes 2007 låg fokus i stor utsträckning på hur insatsförsvarets behov skulle tillgodoses och på att säkerställa en kostnadseffektiv materielförsörjning utifrån en begränsad försvarsbudget.

Sedan dess har krig utbrutit i Europa och Sverige är just nu på väg att ansöka om medlemskap i Nato tillsammans med Finland. I ljuset av den radikala försämringen av det europeiska säkerhetsläget, upprustningen av det nationella försvaret och de omfattande förändringarna i den svenska säkerhetsstrategin uppfattas den femton år gamla materielförsörjningsstrategins riktlinjer nu som alltmer utdaterade.

Den 19 maj presenterar Utredningen om en materielförsörjningsstrategi för det militära försvaret (Fö 2020:02) sina slutsatser. I utredningens uppdrag ingår att föreslå en ny materielförsörjningsstrategi med utgångspunkt i Försvarsberedningens rapport Värnkraft. Bland annat ska förutsättningarna för materielförsörjningen klarläggas, försvarsmarknaden analyseras och staten och försvarsföretagens roller och ansvar redogöras för.

Utredningens slutsatser kommer att forma den svenska materielförsörjningen över en lång tid framöver och en uppdaterad strategi blir ett viktigt verktyg för att möta de nya förutsättningar som det kraftigt försämrade säkerhetsläget i Europa innebär. Under det här seminariet kommer utredare Gunnar Holmgren att presentera utredningens slutsatser och kommentarer kommer att ges av talare från FMV, SOFF och FOI.

Välkommen!

Anmälan till deltagande på plats

Anmälan till deltagande digitalt

Program

10:00 – 10:05 Inledning
Maud Holma von Heijne, Folk och Försvar

10:05 – 10:40 Utredningens slutsatser
Gunnar Holmgren, särskild utredare

Kommentarer 10:40 -11:10

Anja Clausin, Affärsdirektör och Chef Marknad och inköp, Försvarets materielverk
Niklas Alm, Strategichef och Stf generalsekreterare, Säkerhets- och försvarsföretagen
Per Olsson, forskare vid Totalförsvarets Forskningsinstitut

11:10 – 11:30 Panelsamtal samt frågor från publik

11:30 Avslutning

Upptäck fler kalenderhändelser