Tillbaka till föregående sida

Foto: Mauro Bottaro/European Union
Se seminariet
29
Aug

EU som utrikespolitisk aktör - på väg mot ett europeiskt försvar?

2018-08-29 (kl. 15:00 - 16:00)
Europaforum Hässleholm

Nya hotbilder och ett försämrat omvärldsläge har lett till ett ökat försvarsfokus inom EU. Britternas beslut att lämna unionen, att Donald Trump blivit president i USA samt en ökad oro för Ryssland efter annekteringen av Krim 2014 verkar enligt vissa vara tre av de tyngst bidragande faktorerna till varför fördjupat försvarssamarbete numera tar allt större plats på EU:s dagordning.

I december 2017 lanserade EU:s medlemsstaters stats- och regeringschefer ett nytt fördjupat försvarssamarbete, Permanent Structured Cooperation (PESCO). 25 av unionens medlemsstater, inklusive Sverige har valt att delta i samarbetet som bland annat syftar till att deltagande EU-länder ska kunna fördjupa samarbetet inom olika försvarsprojekt samt finna strukturer för att bättre samordna materiel och utbildning på området.

Är tiden kommen för EU att ta mer plats som utrikespolitisk aktör? Är det unionens roll att ägna sig åt försvarsrelaterade frågor? Är ett europeiskt försvar eftersträvansvärt? Vad innebär egentligen PESCO och vilken roll kan Sverige förväntas ta inom samarbetet?

Moderator
Matilda Karlsson, projektledare försvarspolitik

Paneldeltagare
Allan Widman (L), Ordförande Försvarsutskottet
Karin Enström (M), Gruppledare EU-nämnden
Lotta Johnsson Fornarve (V), ledamot Försvarsutskottet
Ulf Hammarström, fd. Direktör på Industri och Marknadsdirektoratet på European Defence Agency (EDA)

Seminariet genomförs som en del av Europaforum Hässleholm och mer information och webbsändning av seminariet finns på deras hemsida. Där kan du även efteranmäla dig till konferensen.

Upptäck fler kalenderhändelser