Tillbaka till föregående sida

23
Feb

Försvars- och säkerhetsakademin

2024-02-23

Försvars- och säkerhetsakademin (FOSA) är en unik och exklusiv utbildning för unga engagerade i Folk och Försvars medlemsorganisationer. Den riktar sig särskilt till de som vill fördjupa och utveckla sina kunskaper inom det försvars- och säkerhetspolitiska området och som vill lära känna svensk säkerhet inifrån.

Försvars- och säkerhetsakademin arrangeras i samarbete med Försvarsmakten, Försvarshögskolan, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, Utrikesdepartementet och arbetsmarknadens parter som representeras av TCO, SACO, LO och Svenskt näringsliv, och genomförs under sex tillfällen mellan februari och maj. Samtliga utbildningstillfällen utgör heldagar och består av en blandning mellan föreläsningar, diskussioner och studiebesök. Observera att samtliga utbildningsträffar är obligatoriska. Alla träffar hålls på fredagar i Stockholmsområdet.

Datum
Varje utbildningsdag arrangeras tillsammans med en av de ovanstående aktörerna. Datumen för utbildningsträffarna under Försvars- och säkerhetsakademin 2024 är följande:

Vecka 8 – Folk och Försvar, fredagen den 23 februari
Vecka 10 – MSB, fredagen den 8 mars
Vecka 12 – Försvarsmakten, fredagen den 22 mars
Vecka 14  – Utrikesdepartementet, fredagen den 5 april
Vecka 16 – Försvarshögskolan, fredagen den 19 april
Vecka 18 – Arbetsmarknadens parter (TCO, LO, SACO och Svenskt näringsliv), fredagen den 3 maj

Upptäck fler kalenderhändelser