Tillbaka till föregående sida

Foto: Antonia Sehlstedt/Försvarsmakten
Se seminariet
20
Apr

Försvarsmaktens nya militärstrategiska doktrin

2016-04-20 (kl. 13:30 - 14:30)
Medelhavsmuseet, Fredsgatan 2, Stockholm

I slutet av mars blev Försvarsmaktens nya militärstrategiska doktrin klar. Doktrinen inriktar hur militära maktmedel ska användas för att uppnå de säkerhetspolitiska målsättningar som regering och riksdag beslutar. Försvarsmaktens militära strategi är formad med fyra utgångspunkter: en förändrad omvärld, en ny försvarspolitisk inriktning, tillgängliga resurser och hur ÖB avser att leda Försvarsmakten i fred, kris och krig. Doktrinen beskriver hur Sverige ska försvaras med tillgängliga resurser och är det vägledande dokument som ska påverka allt från Försvarsmaktens operativa planer till hur personalen ska utbildas.

Varmt välkommen till Folk och Försvar för att veta mer om innehållet i den nya doktrinen.

PROGRAM

Moderator Lena Bartholdson, generalsekreterare Folk och Försvar

13:30 Välkomstord
Lena Bartholdson

13:35 Försvarsmaktens militärstrategiska doktrin 2016
Överste Hans Ilis-Alm, Chef sektionen för långsiktig utveckling och strategisk analys, Försvarsmakten

14:00 Frågestund

14:30 Seminariet slut

Upptäck fler kalenderhändelser