Tillbaka till föregående sida

Foto: Marcus Nilsson/Försvarsmakten
Se seminariet.
11
Dec

Framtiden för internationella insatser

2019-12-11 (kl. 13:00 - 14:25)
Medelhavsmuseet, Fredsgatan 2, Stockholm

Sverige har en lång historia av att delta i internationella insatser. Fler än 100 000 svenskar har varit en del av utlandsstyrkan. I dagsläget är det något färre än 500 personer från Försvarsmakten som är ute i någon form av internationell insats runt om i världen från Nordafrika till Nordöstra Asien.

Efter kalla krigets slut skedde det ett doktrinskifte i försvarspolitiken där fokus flyttades från det nationella försvaret till deltagande i internationella insatser. Under de två senaste decennierna har Sverige kommit med truppbidrag till bland annat insatser i Afghanistan, Libyen och Mali.

När den försvarspolitiska pendeln återigen svänger åt andra hållet, det vill säga mot ett större och starkare nationellt försvar, väcker det frågor om hur Sverige ska förhålla sig till framtida internationella insatser. Det finns många argument för såväl neddragna som intensifierade styrkebidrag vilket ställer försvarspolitiken inför svåra avvägningar.

I vilken utsträckning och med vad ska Sverige delta i internationella insatser när fokus är på att bygga den nationella försvarsförmågan? Inom vilka ramar ska Sverige delta i internationella insatser? Vilka risker ska Sverige vara redo att ta för att uppnå de utrikes-och säkerhetspolitiska målen som finns i en given insats? 

De här frågorna och många fler tänker vi diskutera under seminariet.

Program

13:00 Inledning

Zebulon Carlander, vikarierande programansvarig försvarspolitik, Folk och Försvar

13:05 Perspektiv från Försvarsmakten

Lena Persson-Herlitz, brigadgeneral, Stf C LEDS INRI

13:25 Perspektiv från expertisen

Johanne Hildebrandt, författare, föreläsare och ledamot i Kungliga Krigsvetenskapsakademien

13:45 Perspektiv från ledarskribenter

Anders Lindberg, politisk chefredaktör, Aftonbladet

PM Nilsson, politisk redaktör, Dagens Industri

14:05 Diskussion och frågor

14:25 Seminariet avslutas

Anmäl ditt deltagande här.

Seminariet kommer att webbsändas live på vår hemsida.

Upptäck fler kalenderhändelser