Tillbaka till föregående sida

Foto: Frankie Fouganthin
Se seminariet här
4
Jun

Framtidens vingar - Sveriges vägval för nästa generationens stridsflyg

2024-06-04 (kl. 13:30 - 15:00)
Folk och Försvar, Linnégatan 14, Österlmalm, Stockholm

Sverige står inför ett vägskäl när det gäller framtiden för försvarsindustrin. Särskilt inom utveckling och tillverkning av avancerade stridsflyg och ubåtar. Landets kapacitet att självständigt utforma och producera dessa komplexa militära system placerar oss i en unik position internationellt. Denna kompetens är dock inte bara en teknisk bedrift utan också en betydande ekonomisk och strategisk utmaning.

I ett relativt litet land som Sverige är kostnaderna för att upprätthålla en avancerad försvarsteknisk kompetens hög. Att utveckla nästa generations stridsflygsystem som ensam nation innebär att man måste investera avsevärda resurser. Dessa investeringar är dock kritiska för att bibehålla landets teknologiska suveränitet och försvarsförmåga. Det ställer Sveriges politiker inför ett avgörande beslut: ska Sverige fortsätta att satsa på att behålla denna unika förmåga, eller finns det andra vägar att gå?

Seminariet kommer belysa denna frågeställning från flera olika perspektiv. Vi kommer att beröra de ekonomiska aspekterna, såsom de stora kostnader som är förknippade med utvecklingen av denna typ av system och väga dem mot de strategiska fördelarna med att upprätthålla en inhemsk försvarsindustri som är kapabel att leverera avancerade militära kapaciteter.

Dessutom kommer seminariet att belysa betydelsen av teknologisk suveränitet. I en tid där geopolitiska spänningar ökar, är förmågan att utveckla och tillverka egen försvarsteknik mer relevant än någonsin. Det handlar inte bara om nationell säkerhet, utan även om att upprätthålla och vidareutveckla den tekniska kunskapen och innovationen inom landet.

Seminariet kommer att ta upp frågor om huruvida Sverige bör fortsätta att satsa på att i någon mån vara självförsörjande inom dessa områden, eller om det finns alternativa strategier som till exempel internationella samarbeten, som kan minska kostnaderna och sprida riskerna.

Vi kommer även att diskutera de politiska beslut som krävs för att möjliggöra för Sverige att fortsätta på denna väg. Med tanke på de långa utvecklingstider som krävs för dessa högteknologiska försvarssystem, är det avgörande att besluten fattas i tid för att säkra landets framtida försvarsförmåga.

 

Program

Moderator: David Bruhn, försvarspolitiskt programansvarig Folk och Försvar

13:30 Inledning
David Bruhn, försvarspolitiskt programansvarig Folk och Försvar

13:35 Kompetensförsörja framtida förmågor
Tomas Mårtensson, senior forskare, FOI

13:50 Rusta för framtiden: Perspektiv på kapacitetsutveckling
Lars Helmrich, chef flyg och rymd, FMV

14:05 Internationella partnerskap för framtida försvarsförmågor
Scott Davis, country manager, Lockheed Martin Aeronautics

14:20 Utveckla för framtiden
Peter Nilsson, Head of Business Unit Advanced Programs SAAB Aeronautics

14:35 Paneldiskussion
Peter Hultqvist, riksdagsledamot (S) ordförande försvarsutskottet
Lars Wistedt, riksdagsledamot (SD) vice ordförande försvarsutskottet
Anna Starbrink, riksdagsledamot (L), ledamot försvarsutskottet

15:00 Seminariet avslutas

 

Anmälan till seminarium

Tyvärr är seminariet fullsatt. Du kommer inom kort kunna anmäla dig till väntelistan för seminariet.

 

 

Bilden är licensierad under CC BY-SA 4.0 Deed | Attribution-ShareAlike 4.0 International | Creative Commons

Upptäck fler kalenderhändelser