Tillbaka till föregående sida

Foto: Filip Andrejevic/Unsplash
Se seminariet
27
Apr

Frivillighet och plikt - lösningen för framtidens försvar?

2016-04-27 (kl. 10:00 - 11:30)
Folk och Försvar, Lilla Nygatan 14 (Entréplan), Stockholm

År 2009 beslutade riksdagen om inriktningen för en reformering av Försvarsmaktens personalförsörjning. Frivillighet skulle utgöra basen och den fredstida plikten blev vilande. Reformen har dock kantats av utmaningar. Bland annat har det visat sig vara svårt att besätta krigsförbanden med enbart frivilliga. Därtill har det försämrade säkerhetspolitiska omvärldsläget allt mer aktualiserat frågan om bemanningen i Försvarsmakten.

Mot bakgrund av detta beslutade regeringen 1 oktober 2015 att tillsätta en utredning om Försvarsmaktens personalförsörjning. Ingångsvärdena var att föreslå en långsiktigt hållbar lösning där frivillighet ska utgöra basen men kompletteras med en ökad användning av totalförsvarsplikt. Uppdraget ska slutredovisas den 30 september 2016.

Vilka personalbehov har Försvarsmakten idag och på sikt? Hur ser det generella opinionsläget ut för en ökad användning av plikt, och vad säger unga? Är plikt rätt väg för att nå en jämnare könsbalans i Försvarsmakten?

Folk och Försvar bjuder in till ett seminarium som syftar till att diskutera försvarets personalförsörjning nu och i framtiden.

PROGRAM

Moderator Lina Hast, programansvarig försvarspolitik, Folk och Försvar

10:00 Välkomstord
Lina Hast

10:05 Våra behov
Klas Eksell, stf. personaldirektör Försvarsmakten

10:25 Bedömning och lägesbild
Peter Nordlund, försvarsekonom FOI

10:40 Utredningens uppdrag
Annika Nordgren Christensen, särskild utredare

10:50 Perspektiv
5 min/person därefter frågestund
Callis Amid, debattör
Henrik Edin, förbundsordförande LUF
Philip Botström, förbundsordförande SSU

11:30 Slut för dagen

Upptäck fler kalenderhändelser