Tillbaka till föregående sida

Foto: Pixabay
Se seminariet här
16
Feb

Hur ska Sverige förhålla sig till autonoma vapensystem?

2022-02-16 (kl. 15:00 - 16:00)

Få frågor är lika omdiskuterade och omdebatterade i internationell säkerhetspolitik som frågan om artificiell intelligens och autonoma vapensystem. Den snabba teknikutvecklingen med AI-teknik som exempelvis maskininlärning innebär att förmågan för enskilda vapensystem att uppträda på slagfältet utan mänsklig inblandning har ökat och fortsätter att öka.

Det finns idag flera typer av vapensystem som visar upp olika autonoma funktioner. I det senaste kriget i Nagorno-Karabakh mellan Armenien och Azerbaijan använde den senare så kallade patrullrobotar som självständigt kan cirkulera i olika geografiska områden och utan mänsklig styrning bekämpa radarsystem eller andra militära plattformar.

Enligt en FN-rapport ska till och med ett fullständigt autonomt uppträdande obemannat luftsystem använts i krigets Libyen för att identifiera och bekämpa människor. Det är alltså inte en hypotetisk fråga huruvida vi kommer att se introduktionen av vapensystem med autonoma funktioner utan det här teknik som finns här och nu och som är under fortsatt utveckling.

Det här väcker flera frågeställningar av operativ, moralisk och legal karaktär. Samtidigt som introduktion av AI-baserade autonoma system kan innebära fördelar för en försvarsmakt finns det också frågeställningar huruvida sådana tekniska lösningar är förenliga med det folkrättsliga ramverket som bland annat ställer krav på hur krigförande parter agerar i konflikter.

Det finns ett stort behov av att framhålla olika perspektiv i frågan om såväl möjligheter som utmaningar med introduktionen av AI-teknik och vapensystem med autonoma funktioner. Hur ska AI och autonoma vapensystem regleras? Vad för roll kan sådan teknik ha i Sveriges försvar? Hur påverkar AI-teknik vår uppfattning om människans roll i krig?

Dessa och andra frågor kommer att diskuteras när Folk och Försvar ett seminarium om artificiell intelligens och autonoma vapensystem.

Anmäl dig till seminariet här.

15:00 Inledning

Zebulon Carlander, säkerhetspolitisk programansvarig, Folk och Försvar

15:05 Introduktion till frågan om autonoma vapensystem

Jessica Appelgren, folkrättsjurist och analytiker, FOI

15:25 Diskussion om autonoma vapensystem

Christer Ahlström, senior advisor, Saab

Måns Molander, Nordic Director, Human Rights Watch

15:45 Kommentarer från riksdagspolitiker

Maria Ferm, riksdagsledamot, Miljöpartiet

Roger Richtoff, riksdagsledamot, Sverigedemokraterna

16:00 Seminariet avslutas

Upptäck fler kalenderhändelser