Tillbaka till föregående sida

Marcus Carlsson, Unsplash
Se seminariet här
30
Sep

Individens roll i totalförsvaret

2023-09-30 (kl. 11:10 - 12:10)
Stora rörs hamn, Öland

Varmt välkomna till Folk och Försvars årliga seminarium under Totalförsvarsdagen på Öland!

 

Sverige befinner sig i det allvarligaste säkerhetspolitiska läget sedan andra världskriget. Den försämrade situationen ställer högre krav på samhället, både militärt och civilt, samt lokalt och nationellt. De senaste årens ökade osäkerhet har lett till historiska satsningar på det svenska totalförsvaret. Såväl det militära försvaret som det civila försvaret har därmed nya förutsättningar att förhålla sig till, men det finns fortfarande många frågor kring hur individen påverkas.

Det svenska totalförsvaret består av det civila och militära försvaret. Totalförsvaret syftar till att ha förmåga att försvara Sverige mot beväpnat angrepp och arbeta för att bevara vår säkerhet, handlingsfrihet, självständighet och frihet. En viktig del i det svenska totalförsvaret är totalförsvarsplikten. Det innebär att alla boende i Sverige som är mellan 16 och 70 kan kallas in för att på olika sätt hjälpa till vid krig och krigsfara. Vad innebär det i realiteten? Hur inkluderas näringslivet? Vilka krav ställer beredskapsarbetet på civilbefolkningen och individen? Hur ser samverkan ut med Försvarsmakten?

För att besvara dessa frågor, och många fler, kommer seminariet utgå från dels det nationella, regionala och lokala perspektivet, likaså det militära och civila.

 

Seminariet kan ses i efterhand på vår youtubekanal.

 

PROGRAM

11:10 Inledning

Linnéa Ljungar (moderator), Folk och Försvar

 

Omvärldsläget

Johan Pekkari, Chef Strategienheten Försvarsmakten

 

Vem har ansvar på regional nivå?

Ulrica Messing, landshövding Blekinge

Allan Widman, landshövding Kalmar

 

Det lokala perspektivet

Anders Jönsson, Chef Blekinge Flygflottilj

Magnus Areskog, säkerhetssamordnare Borgholms kommun

 

Panelsamtal: Hur bygger vi det bästa totalförsvaret?

 

12:10 Seminariet avslutas

Upptäck fler kalenderhändelser