Tillbaka till föregående sida

Foto: Melina Westerberg/Försvarsmakten
Se seminariet här
27
Okt

Maritim säkerhetspolitik – från Gåsefjärden till Nordsjön

2021-10-27 (kl. 16:00 - 17:30)

Mer info om seminariet kommer i närtid.

Den 27 oktober är det 40 år sedan incidenten i Gåsefjärden då den sovjetiska ubåten U 137 strandade i skärgården utanför Karlskrona. Det ledde till en utrikespolitisk kris mellan Sverige och Sovjetunionen och kom att sätta den säkerhetspolitiska tonen under 1980-talet, ett decennium som kännetecknades av ökade spänningar mellan supermakterna.

Gåsefjärdsincidenten är bara ett exempel på den hotbild som finns inom den maritima domänen. Sverige är ett export- och importberoendeland som behöver fungerande sjökommunkationer- och transporter för att ombesörja våra behov och hålla igång vår ekonomi. Störningar mot våra hamnar eller farleder kan ha stor påverkan på såväl vår militära förmåga som för övriga samhället.

Den svenska marinen måste klara av att hantera flera uppgifter. Det handlar bland annat om att säkerställa försörjningstryggheten i händelse av en kris eller konflikt, samt att kunna möta en motståndare som har fientliga avsikter mot svenskt territorium. Sverige har också skickat våra marinstridskrafter på internationella insatser, till exempel i Adenviken.

Därutöver finns det andra intressenter och aktörer som har kritiska roller när det kommer till att säkerställa Sveriges maritima intressen. Därför är det viktigt att belysa deras funktioner och vad för slags hot och scenarier som kan påverka deras verksamhet. Det går i sammanhanget att tala om ett maritimt system av system där flera bitar hänger samman för att värna som Sveriges intressen.

Vilka lärdomar går det att dra från Gåsefjärdsincidenten? Hur ser den maritima hotbilden ut idag? Vilka förmågor behöver dagens marin? Vilka andra aktörer finns det med viktiga roller för Sveriges maritima intressen och behov? Dessa och andra frågor kommer att diskuteras när Folk och Försvar arrangerar ett seminarium om maritim säkerhetspolitik.

Anmäl dig till seminariet här.

16:00 Introduktion 

Zebulon Carlander, säkerhetspolitisk programansvarig, Folk och Försvar

16:05 Marinen på 2020-talet 

Ewa Skoog Haslum, marinchef, Försvarsmakten  

16:20 Gråzonen i den maritima domänen 

Patrik Oksanen, senior fellow, Frivärld   

16:35 Perspektiv från Sjöfartsverket

Katarina Norén, generaldirektör, Sjöfartsverket

16:50 Perspektiv från Svensk Sjöfart

Carl Carlsson, kommittén för Sjösäkerhet och Teknik, Svensk Sjöfart

17:05 Gemensam panel & frågestund

17:30 Seminariet avslutas

 

 

Upptäck fler kalenderhändelser