Tillbaka till föregående sida

Foto: Anders Bergstrand/Saab
8
Apr

Militära underrättelsetjänstens roll i Sveriges försvarsomställning - Folk och Försvar möter chefen MUST

2024-04-08 (kl. 07:30)

I ljuset av det alltmer spända globala säkerhetsläget, dramatiskt intensifierat av Rysslands invasion av Ukraina 2022, har Sverige stått inför avgörande förändringar i sin försvars- och säkerhetspolitik. Denna utveckling har lett till Sveriges historiska inträde i NATO och en markant ökning av försvarsbudgeten, vilket markerar början på en ny era för svensk försvarspolitik. För att öka förståelsen för den svenska underrättelsetjänsten, och särskilt för den Militära Underrättelse- och Säkerhetstjänsten (MUST), möter Folk och Försvar chefen för MUST, Thomas Nilsson, i en intervju ett år in i hans uppdrag.

Intervjun utforskar hur det förändrade globala säkerhetsläget och Sveriges NATO-medlemskap påverkar MUST:s strategiska och operativa arbete. Särskild uppmärksamhet ges åt utmaningarna med cyberhot och informationssäkerhet. Vi diskuterar även hur MUST hanterar balansen mellan öppenhet och sekretess samt vilka framtida utmaningar underrättelsetjänsten står inför och hur den förbereder sig för dessa.

Syftet med intervjun är att ge en tydligare bild av MUST:s kritiska roll i att säkra nationell säkerhet och dess anpassning till en alltmer osäker global kontext.

Upptäck fler kalenderhändelser