Tillbaka till föregående sida

Foto: OSSE
Se seminariet
5
Maj

OSSE och framtiden för europeisk säkerhet

2021-05-05 (kl. 15:30 - 16:50)

Under 2021 innehar Sverige ordförandeskapet för Organisationen för säkerhet och samarbete i Europa – OSSE. Det är världens största regionala multilaterala säkerhetsorganisation och har sin uppkomst i säkerhetskonferensen i Helsingfors 1975 och Parisstadgan 1991. OSSE är en plattform för dialog, förtroendeskapande, och medling i primärt försvars- och säkerhetspolitiska frågor.  

Likt andra multilaterala organisationer har de tilltagande spänningarna i det internationella systemet, i synnerhet mellan EU/Nato-länder och Ryssland, påverkat OSSE:s arbete. Det är en konsensusbaserad organisation och de ökade friktionerna mellan stormakterna försvårar att nå fram till breda överenskommelser om försvars- och säkerhetspolitiska frågor. 

Konflikter där OSSE har en aktiv medlande roll är i Abchazien, Sydossetien, Nagorno-Karabach, Transnistrien, för att nämna några. OSSE har också aktiverats i frågan om Belarus genom Moskva-mekanismen. Det är en mekanism som tillåter OSSE att granska situationen för mänskliga rättigheter i en deltagande stat. OSSE har alltså en viktig och unik roll i att värna om och främja den europeiska säkerhetsordningen.  

OSSE är en agendadriven organisation vilket möjliggör för Sverige och utrikesminister Ann Linde som har titeln chairperson-in-office att sätta prioriteringar för hela samarbetet. Sveriges prioriteringar är att stärka säkerhet och demokrati i Europa, samt att värna det breda säkerhetsbegreppet, vilket innefattar att koppla samman säkerhet med mänskliga rättigheter och rättsstatens principer.  

För att uppmärksamma det svenska OSSE-ordförandeskapet och framtiden för den europeiska säkerhetsordningen anordnar Folk och Försvar ett seminarium om OSSE-samarbetet. Hur ser det svenska OSSE-ordförandeskapet ut? Vilken roll spelar OSSE för europeisk säkerhet? Vad är OSSE:s framtid? Har du en fråga om OSSE? Maila den till zebulon.carlander@folkochforsvar.se så ska vi försöka få med den under seminariet. 

Anmäl dig till seminariet här.

Seminariet kommer genomföras via Zoom och de som anmäler sig till seminariet får en länk utskickad till sig. Seminariet kommer gå att se i efterhand på Youtube.

Program

15:30 Inledning

Zebulon Carlander, säkerhetspolitisk programansvarig, Folk och Försvar

15:35 Det svenska OSSE-ordförandeskapet 

Ulrika Funered, ambassadör, svenska OSSE-delegationen

15:55 OSSE och ungdomsperspektivet 

Rosaline Marbinah, särskild representant i ungdomsfrågor och demokrati, svenska OSSE-ordförandeskapet

16:15 OSSE och framtiden för europeisk säkerhet

Lars-Erik Lundin, tidigare ambassadör, KKRVA-ledamot, Distinguished Associate Fellow hos Sipri

16:35 Perspektiv från riksdagspolitiker

Hans Wallmark, riksdagsledamot, Moderaterna

Carina Ödebrink, riksdagsledamot, Socialdemokraterna

16:50 Seminariet avslutas

 

Upptäck fler kalenderhändelser