Tillbaka till föregående sida

Foto: Victor Persson/Försvarsmakten
Se seminariet
4
Dec

Personalförsörjning i tillväxt

2020-12-04 (kl. 09:00 - 10:25)

Svensk försvarsförmåga har både ändrat inriktning såväl som karaktär senaste decennierna. Från att under kalla kriget, kunna mobilisera nära 800 000 soldater utbildade genom värnplikt, till att ändra inriktning till ett insatsförsvar där antalet möjliga att mobilisera kraftigt reducerades och plikten övergick i frivillighet. Till situationen vi har idag när vi återigen står inför att plikten återinförts och antalet som utbildas ska öka från i jämförelse mycket låga nivåer.

Försvarsmakten är en organisation som under mer än två decennier haft uppdraget att avveckla, omorganisera och förändra struktur för att lösa andra uppgifter än invasionsförsvar. Till att de senaste åren fått inriktningen att istället tillväxa, fokusera på territorialförsvar och avsevärt utöka antalet soldater som genomgår grundutbildning. Från dagens årliga utbildningsmängd om runt ca 4000 till 8000 kvinnor och män 2025. En inte helt okomplicerad förändring.

Samtidigt som detta sker ska svenska försvarsmyndigheter lyckas utbilda och vidareutbilda tillräckligt många officerare inte bara för att vidmakthålla officersbasen utan också utöka den. Försvarsmakten ska lyckas behålla sin personal och samtidigt kompetensutveckla på de nya förmågor som anskaffas.

Således står Försvarsmakten inför många och tämligen komplicerade uppgifter när det kommer till personalförsörjningen. För att klara detta växer också Rekryteringsmyndigheten, Försvarshögskolan får högre anslag, inte minst till officersutbildningen, samtidigt som andra försvarsfunktioner i samhället växer.

Således står vi inför en situation där personalförsörjningen redan bygger på ett mixsystem av frivillighet och plikt. Ett system där det är viktigt att Försvarsmakten är och förblir en intressant arbetsgivare, attraherar de allra bästa inom sina respektive områden och samtidigt lyckas behålla sin personal.

Vad ställer då detta för krav på svenska försvarsmyndigheter i allmänt och Försvarsmakten i synnerhet? Vilka är tillväxtfaktorerna och tillväxthindren i sammanhanget? Hur ser Försvarsmakten på sin roll som en attraktiv arbetsgivare? Detta och mer därtill kommer dagens seminarium att handla om.

Program

09:00 Introduktion
David Bruhn, programansvarig försvarspolitik Folk och Försvar

09:05 Personalförsörjningssystemet från utredning till verklighet
Annika Nordgren Christensen, utredare av personalförsörjningen och försvarspolitisk expert

09:20 Att behålla och utveckla personal i tillväxt
Magnus Andersson, styrelseledamot Reservofficerarna
Lars Fresker, förbundsordförande Officersförbundet

09:40 Från första kontakt till värnpliktig
Christina Malm, generaldirektör Rekryteringsmyndigheten

09:55 Högt ställda mål – att skala upp utbildningstakten till satta mål
Robert Egnell, rektor Försvarshögskolan

10:10 Försvarsmakten växer – räcker personalen till?
Klas Eksell, personaldirektör Försvarsmakten

10:25 Seminariet slutar

 

Upptäck fler kalenderhändelser