Tillbaka till föregående sida

Foto: Matt Palmer/Unsplash
Lyssna här
14
Jun

Redo för skogsbränder? Skogsbrandsbekämpning nationellt och inom EU

2022-06-14

Lyssna på avsnittet här.

Det har gått fyra år sedan Sverige drabbades av de svåra skogsbränderna 2018. Mycket har sedan dess hänt inom krisberedskapen kopplat till skogsbrandsbekämpning både nationellt men också inom den europeiska civilskyddsmekanismen.

Vi kommer i detta avsnitt att fokusera på utformandet av den svenska skogsbrandsbekämpningsförmågan och se till vilka aktörer som är involverade och hur ansvarsfördelningen ser ut. Därefter kommer vi att fokusera på vad som händer när en insats skalas upp från en lokal eller regional insats till att bli nationell och slutligen internationell.

Vidare kommer Sveriges roll i en europisk kontext undersökas för att sedan fokusera på de övergripande policyfrågorna på EU nivå kopplat till skogsbrandsbekämpning och krisberedskapssystem. Under 2021 genomförde Sverige sin första internationella insats med flygande släckningsresurser inom ramen för det europeiska samarbetet resceEU, då man bistod Grekland med två skopande flygplan. Men samtidigt som vi bättrar på beredskapen nationellt och inom EU så står vi inför allt varmare somrar, med rekordhöga temperaturer både i Sverige och i Europa. Hur ser förutsättningarna ut för gemensamma EU-resurser kopplat till skogsbrandsbekämpning när allt fler länder drabbas av allt svårare och mer långdragna skogsbränder?

Med anledning av det kommande svenska ordförandeskapet i EU under våren 2023 kommer avsnittet att kolla närmare på vilken roll Sverige har haft historiskt när det kommer till den europiska skogsbrandsbekämpningen och hur Sverige kan påverka utvecklingen i framtiden?

Medverkande

Anna Henningsson, räddningschef, Räddningstjänsten Östra Blekinge

Erik Flink, projektledare, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap

Magnus Ekengren, professor, Försvarshögskolan

Avsnittet är producerat av Hanna Tuvelius. Jingeln är producerad av Die Hard Productions.

Avsnittet spelades in i mitten av maj och i början av juni 2022.

 

Här kan du lära dig mer om svensk och europeisk skogsbrandsbekämpning:

European Forest Fire Information System EFFIS – Current situation

ERCC – Emergency Response Coordination Centre

SMHI – Brandriskprognoser

MSB – Ansvar och roller för bränder i skog och mark

MSB – Förstärkningsresurser vid skogsbrand

Upptäck fler kalenderhändelser