Tillbaka till föregående sida

Foto: Dmitry Azovtsev, commons.wikimedia.org/wiki/File:Kremlevskaya_Naberezhnaja_Moscow.hires.jpg
Se webinariet
19
Aug

Putinsystemet – starkt eller bräckligt?

2020-08-19 (kl. 13:00 - 14:15)

Folk och Försvar bjuder in till ett webinarium om Rysslands framtid.

Under sommaren har det skett långtgående förändringar av den ryska konstitutionen som bland annat har stärkt presidentämbetet och gjort det möjligt för den sittande statschefen Vladimir Putin att ställa upp för ytterligare omval efter att hans innevarande mandatperiod löper ut år 2024. I intervjuer med media har han sagt sig vara redo att kandidera igen.

Samtidigt som president Putin positionerar sig för ett förlängt maktinnehav under 2020-talet står Ryssland inför en rad större problem som förr eller senare måste hanteras. Det rör sig bland annat om växande missnöje hos större delar av befolkningen, bristande ekonomisk tillväxt, och fortsatt ansträngda yttre relationer, inte minst med västvärlden.

På den inrikespolitiska arenan så är det statsfinansiella läget och den tröga ekonomiska utvecklingen ett stort problem för ledarskapet i Kreml. I början av 00-talet innebar de stigande oljepriserna att staten fick intäkter vilket kunde förbättra levnadsstandarden i Ryssland samtidigt som det finansierade ett ambitiöst militärt upprustnings- och moderniseringsprogram.

Nu konfronteras man istället av ett volatilt läge på oljemarknaden samtidigt som sanktionerna från EU och USA har inneburit stora begränsningar på utländska investeringar och import av högteknologisk utrustning. Den ryska ekonomin är fortfarande väldigt beroende av intäkterna från olja och gas samtidigt som djupgående korruption är ett stort strukturellt problem.

I utrikes- och säkerhetspolitiken är Ryssland låst i en konfrontation med EU och Nato. Det är en konflikt med flera olika ytor och områden – inte minst frågan om Ukraina. Rysslands militära förmågor förblir en strategisk resurs men även andra verktyg finns i Kremls verktygslåda, exempelvis cyberangrepp och påverkansoperationer, något som bland annat gick att se i det amerikanska valet 2016.

Sedan interventionen i Syrien 2015 har Ryssland blivit en stor spelare i Mellanöstern med förmågan att påverka och spoilera olika processer. Den rysk-kinesiska relation har fördjupats på senare år. Moskva och Peking har flera ömsesidiga intressen – framför allt att utmana USA:s ställning i världspolitiken – men också mer dolda motsättningar, exempelvis om långsiktig kinesisk dominans i Rysslands östra provinser.

Allt det här innebär att det är många kriser och problem att hantera för president Putin. De frågor som finns om framtiden är många: Vad innebär de konstitutionella förändringar i praktiken för Ryssland? Hur stabil är Putinregimen egentligen? Hur tänker Kreml hantera de stora inrikes- och utrikespolitiska problem som Ryssland står inför? Vilka framtidsscenarier bör vi i Sverige bejaka?

Folk och Försvar anordnar ett webinarium om Rysslands framtid där dessa och närliggande frågor kommer att diskuteras. Vi kommer att få höra om den politiska utvecklingen, hur coronapandemin har påverkat Ryssland, och hållbarheten i Kremls stormaktsambitioner.

PROGRAM

13:00 Introduktion 

Daniel Kjellén, programansvarig, Folk och Försvar

13:05 Det politiska systemet 

Gudrun Persson, docent, Totalförsvarets forskningsinstitut

13:25 Statsfinanser och ekonomin 

Martin Kragh, chef för Rysslands- och Eurasienprogrammet, Utrikespolitiska institutet

13:40 Utrikes- och säkerhetspolitiken 

Jakob Hedenskog, forskare, Totalförsvarets forskningsinstitut

13:55 Kommentarer från riksdagspolitiker 

Pyry Niemi, riksdagsledamot, Socialdemokraterna

Alexandra Anstrell, riksdagsledamot, Moderaterna

14:05 Diskussions- och frågestund 

Samtliga talare

14:15 Webinariet avslutas 

Anmäl dig här till webinariet. 

Upptäck fler kalenderhändelser