Tillbaka till föregående sida

Foto: Anders Lejczak/Flickr
26
Apr

#SÄKBAR: Lokal trygghet och mänsklig säkerhet

2016-04-26 (kl. 17:00 - 18:00)
Fryshuset, Hammarby Sjöstad, Mårtensdalsgatan 2

Det senaste årets säkerhetspolitiska debatt har fokuserat vid den humanitära krisen i Syrien, den olagliga annekteringen av Krim och hotet från terrorism. Men samtidigt som den globala säkerhetens skeenden debatteras kommer rapporter om ett stegrande våld och en ökad känsla av otrygghet i vårt eget samhälle.

Högerextrema medborgargarden, ett ökande antal dödsskjutningar i storstadsområden och en rörlighet villkorad av kön. Upplevelsen av, samt tillgången till, säkerhet och trygghet är kopplad till faktorer så som geografi, kön och födelseort och även om tryggheten ökar i det svenska samhället skiljer sig individers upplevelse på basis av lokalområde och social tillhörighet. Hur betraktar och värderar vi då säkerhet och trygghet, nationellt och lokalt, i dagens samhälle? Hur kan vi applicera mänsklig säkerhet, dess verktyg och mål, i vår vardag och vilka är utmaningar för allas vår trygghet?

PROGRAM

Moderator Victor Canvert, Folk och Försvar

17:00 – Paneldiskussion: Lokal trygghet
David Keding, LOS Fruängen
Kathy Santos, Fryshuset
Karim Aamer, Fryshuset

Seminariet arrangeras i samarbete med Svenska Lottakåren och Fryshuset.

Välkomna på #SÄKBAR tillsammans med Folk och Försvar, Svenska Lottakåren och Fryshuset. Tillsammans lyssnar vi till unga röster om trygghet i lokal kontext och diskuterar hur trygghet skapas i Sverige 2016.

VÅR VISION
Vår vision är att #UNGSÄK ska vara ett nätverk för organisationer och individer med ett intresse för frågor som rör vår gemensamma säkerhet – i Sverige och i världen.

#UNGSÄK ska präglas av verksamhet och event som ska ge unga chansen till att öka sina kunskaper, lära känna andra och lägga grunden för ett professionellt nätverk och en framtida karriär.

Upptäck fler kalenderhändelser