Tillbaka till föregående sida

Foto: Pixabay
Se seminariet
29
Jan

Säkerhetspolitiska utvecklingen i Arktis

2021-01-29 (kl. 10:00 - 11:15)

Norge och Sverige har nyligen presenterat sina nya Nordområdemelding och Arktisstrategi. Båda ländernas målsättningar med sina respektive strategier är att regionen ska fortsätta vara en region där man tar fortsatt stor hänsyn till klimatet, ekonomisk utveckling och att regionen ska vara en bra plats att leva och bo i. Men ett mål är också att bevara regionen som ett lågspänningsområde. Detta då regionen blir allt mer utsatt för geopolitiska förändringar. Klimatförändringarna gör att is smälter och nya handelsrutter öppnas upp. Ryssland utökar sin militära närvaro i regionen och Kina hävdar ett allt större inflytande i Arktiska frågor då man säger sig vara en närarktiskt stat. Detta innebära nya komplexa utmaningar och kräver nya svar.

Dagens seminarium är ett samarbete mellan Norges ambassad och Folk och Försvar. Seminariet syftar till att försöka besvara frågor som hur vi bäst bevarar Arktis som ett lågspänningsområde och hur vi tillser att regionen förblir fredlig med ett fortsatt fokus på en hållbar utvecklig i ett för hela världen viktigt område.

 

PROGRAM

Inledning
Moderator David Bruhn, programansvarig försvarspolitik Folk och Försvar

10:00 Inledning
David Bruhn, programansvarig försvarspolitik Folk och försvar
Christian Syse, ambassadör Kgl Norska Ambassaden

10:05 Nya strategier för en mer komplex framtid
Robert Rydberg Kabinettssekreterare Utrikesdepartementet
Audun Halvorsen Statssekretær Utenriksdepartementet

10:25 Norges perspektiv på utvecklingen i Nordområdene och dess säkerhetspolitiska konsekvenser
Svein Ejfestad. Sikkerhetspolitisk Direktør i Forsvarsdepartementet

10:35 Sveriges perspektiv på utvecklingen i Arktis och dess säkerhetspolitiska konsekvenser
Johan Lagerlöf, departementsråd Försvarsdepartementet

10:45 Den säkerhetspolitiska utvecklingen i Arktis
Niklas Granholm, Forskningsledare, Försvarsanalys FOI

10:55 Paneldiskussion
Svein Ejfestad. Sikkerhetspolitisk Direktør i Forsvarsdepartementet
Johan Lagerlöf, departementsråd Försvarsdepartementet
Niklas Granholm, Forskningsledare, Försvarsanalys FOI

11:15 Seminariet slutar

Upptäck fler kalenderhändelser