Tillbaka till föregående sida

Foto: MSB Bildbank
Se samtalet
9
Dec

Samtal med: Helena Lindberg

2015-12-09 (kl. 16:00 - 16:30)
Försvarshögskolan, Drottning Kristinas väg 37

Folk och Försvar och Försvarshögskolans Studentkår bjuder in till ett Samtal med: Helena Lindberg

Sveriges förmåga att hantera stora påfrestningar har prövats i allt större utsträckning de senaste åren. I ljuset av branden i Västmanland och ökade flyktingströmmar synliggörs samhällets sårbarheter och de utmaningar vi tillsammans måste möta.

Utvecklingen i vår omvärld har aktualiserat frågan om hur vi förbereder oss inför kris och vilka förmågor som behövs i denna beredskap.  Ett osäkert närområde innebär ett återtaget fokus vid det svenska totalförsvaret och vår förmåga att säkra samhällets funktioner och fortgång i händelse av konflikt. Det civila försvarets utveckling och med den vår förmåga att motstå påfrestningar i tider av kris, har återigen tagit stort utrymme i diskussionen. Men hur utvecklar vi det civila försvaret med dagens förutsättningar och vilka resurser finns tillgodo?

I strävan att säkra logistik, vård och utbildning för de som flyr undan krig och konflikt förs en diskussion om hur ansvar fördelas i extraordinära situationer. För att stärka samhällets gemensamma hantering av flyktingsituationen har Myndigheten för samhällsskydd och beredskap getts uppdraget att säkra samverkan mellan aktörer som verkar i flyktinghanteringen. Myndigheten skall även stärka dessa aktörer individuellt samt bidra med information och underlag till Regeringskansliet. Men när Sverige står inför en 2000-talets största strukturella utmaningar, vilka verktyg har vi tillgodo för att hantera denna? Hur samverkar vi i frågan och vilka är framtidens behov?

Under skogsbranden förra sommaren tänjdes gränserna för våra nationella resurser och Sverige mottog stöd från våra europeiska grannar för att hantera delar av krisen. Men hur agerar vi när vår egen förmåga inte räcker till? Vilka förutsättningar och strukturer för samarbete finns tillgängliga i vårt närområde?

Tillsammans med Helena Lindberg, generaldirektör för Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, diskuterar vi utmaningarna för svensk krisberedskap.

Webbinaret genomförs inom ramen för #ungsäk – ett säkerhetspolitiskt nätverk för unga engagerade.

Upptäck fler kalenderhändelser