Tillbaka till föregående sida

Foto: Folke Bernadotteakademin
Se samtalet
4
Nov

Samtal med: Louise Olsson

2015-11-04 (kl. 16:00 - 16:30)
Försvarshögskolan, Drottning Kristinas väg 37

Folk och Försvar och Försvarshögskolans Studentkår bjuder in till ett Samtal med: Louise Olsson.

Resolution 1325 fyller 15 år den 31 oktober 2015. Jubileet uppmärksammas både medialt och politiskt och arbetet som bedrivits inom resolutionens ramverk debatteras och utvärderas, i både civilsamhälle och internationell politik. Trots höga ambitioner, politiska initiativ och kontinuerlig aktivism har förändringarna i praktiken varit marginella rörande kvinnors förutsättningar i krig och konflikt.

Samtidigt ser vi ett internationellt säkerhetsläge dominerat av mer traditionell geo- och stormaktspolitik. Rysk aggression, extremistiskt våld, stängda gränser och ett kontinuerligt ökat behov av humanitära insatser. Vilken roll har resolution 1325 i modern säkerhetskontext? Skall resolutionen ligga till grund för ökad integrering av kvinnor i internationella militära operationer eller är dess primära mål att verka för avsaknad av könsbaserat våld i flyktingläger? Syftar 1325 till skapandet av fred eller jämställdhetsintegrering i konfliktzoner? Är 1325 och dess verktyg tillräckliga i dagsläget eller behövs nya angreppssätt för dagens säkerhetspolitiska utmaningar?

Förväntningar på resolution 1325 är fortfarande stora 15 år efter dess författande och dess syfte lika relevant. Tillsammans med Louise Olsson, forskare och ansvarig för forsknings- och policyutveckling om genus, fred och säkerhet vid Folke Bernadotteakademin, diskuterar vi erfarenheter från resolutionens första 15 år, framtidens utmaningar och arbetssätt samt vikten av ett genusperspektiv i dagens osäkra värld.

Webbinaret genomförs inom ramen för #ungsäk – ett säkerhetspolitiskt nätverk för unga engagerade.

Upptäck fler kalenderhändelser