Tillbaka till föregående sida

Foto: Ulf Palm
Se samtalet
25
Maj

Samtal med: Peter Hultqvist

2015-05-25 (kl. 16:00 - 16:30)
Försvarshögskolan, Drottning Kristinas väg 37

Folk och Försvar och Försvarshögskolans Studentkår bjuder in till ett Samtal med: Peter Hultqvist.

Försvarspolitiken har under hösten och våren varit ett av svensk politiks mest diskuterade områden. Kränkningar av svenskt territorium, en förändrad hotbild i vårt närområde och rapporter om bristande förmåga har utgjort några av de faktorer som bidragit till ökad uppmärksamheten kring Sveriges försvar och säkerhet.

Den 23 april överlämnade regeringen den försvarspolitiska inriktningspropositionen till riksdagen och presenterade sitt perspektiv på den svenska försvarspolitikens utveckling fram till 2020. I propositionen beskrivs ökningen av den operativa förmågan som primär inriktning. Denna inriktning varvas med satsningar på det civila försvaret och ett fortsatt samarbete med Nato.

Hur skall dessa föreslagna inriktningar ta sig uttryck i praktiken? Tillsammans med försvarsminister Peter Hultqvist diskuterar vi svensk försvarspolitikens efter inriktningspropositionen 2015. Vilka förväntningar ställs på Försvarsmakten? Hur ser ansvarsfördelningen ut för det civila försvaret och vilken riktning kommer Sveriges internationella engagemang att ta i framtiden?

Webbinaret genomförs inom ramen för #ungsäk – ett säkerhetspolitiskt nätverk för unga engagerade.

Upptäck fler kalenderhändelser