Tillbaka till föregående sida

Foto: Marcus Hjelm/ Unsplash
Se seminariet
15
Nov

Sektorsansvar i det civila försvaret

2019-11-15 (kl. 10:00 - 11:20)
Medelhavsmuseet, Fredsgatan 2, Stockholm

Hur ska det civila försvaret ledas och samordnas, och vem har ansvar för de olika aspekterna av det civila försvaret? För att Sverige ska kunna fungera i höjd beredskap och krig måste dessa frågor få svar. Regeringen har därför gett utredare Barbro Holmberg i uppdrag att föreslå hur vi ska kunna försäkra oss om detta. I utredningen ingår bland annat att lämna förslag på en sektorsindelning för statliga myndigheter. Tanken är att varje sektor ska ha en myndighet som har ett författningsreglerat ansvar att samordna och utveckla den civilförsvarsrelaterade verksamheten.

Så kallade sektorsansvariga myndigheter är dock inget nytt koncept. Idén att vissa myndigheter borde få, eller till och med redan har, ett särskilt ansvar inom sin sektor har funnits både under Kalla krigets totalförsvarsplanering och i det efterföljande, mer krisinriktade, beredskapsarbetet. Hur det ansvaret ser ut idag råder det däremot delade meningar om. Dessutom har de samverkansområden man idag arbetar inom ansetts för breda för totalförsvarsyften, något som bland andra Försvarsberedningen har lyft i sin rapport Motståndskraft.

Under detta seminarium kommer vi att diskutera hur framtidens sektorsansvar kan se ut, tillsammans med Utredningen om civilt försvar, Trafikverket, Livsmedelsverket, Post- och telestyrelsen (PTS) och Totalförsvarets forskningsinstitut (FOI). Välkomna!

Seminariet kommer att webbsändas direkt via vår hemsida, och en inspelning kommer att finnas tillgänglig i efterhand.

Klicka här för att anmäla dig till seminariet.

 

PROGRAM

10:00 Inledning
Daniel Kjellén, Folk och Försvar, moderator.

10:05 Presentation av utredningen
Barbro Holmberg, särskild utredare i Utredningen om civilt försvar

10:20 Tillbakablick – hur har sektorsansvaret fungerat tidigare?
Magnus Dyberg-Ek, utredningssekreterare i Utredningen om civilt försvar

10:30 Myndighetspanel: Hur bör sektorsansvaret fungera i praktiken?
Christer Sandell, Trafikverket
Per-Erik Nyström, Livsmedelsverket
Anna Wibom, PTS

10:50 Vad säger forskningen om sektorsansvaret?
Carl Denward, FOI

11:00 Frågor och diskussion

11:20 Seminariet avslutas

 

Upptäck fler kalenderhändelser