Tillbaka till föregående sida

Foto: Ankara [CC BY-SA 3.0 (https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0)]
21
Sep

Svensk-finska försvars- och säkerhetspolitiska samarbeten – visioner för framtiden

2016-09-21 (kl. 13:00 - 17:20)
Andrakammarsalen, Sveriges riksdag, Stockholm

Seminariet är ett samarrangemang mellan försvarsutskottet i Sveriges riksdag, Folk och Försvar, Hanaholmen- Kulturcentrum för Sverige och Finland, Kulturfonden för Sverige och Finland samt Finlandsinstitutet.

Hur vi bäst garanterar vår fred och säkerhet är en ständigt återkommande diskussion. Samarbeten, såväl bilaterala som multilaterala, har en given roll i diskussionen. Under våren släpptes en rapport i Finland som analyserade för- och nackdelar med ett eventuellt finskt Natomedlemskap och i Sverige kommer efter sommaren en översyn av svenska försvars- och säkerhetspolitiska samarbeten. Därtill genomförs en utredning i Sverige kring våra generella förutsättningar enligt regeringsformen för fördjupade försvarssamarbeten.

Vad har utredningarna kommit fram till? Vilka är de respektive ländernas politiska visioner när det kommer till försvars- och säkerhetspolitiska samarbeten? Hur påverkar respektive lands multilaterala ambitioner på området och den bilaterala relationen dem emellan? Vilken relation ska Sverige och Finland ha, bortom fredstida förhållanden?

Seminariet simultantolkas till svenska och finska.

Vid frågor vänligen kontakta Lina Hast, lina.hast@folkochforsvar.se eller 08-588 824 97

PROGRAM

Moderatorer Lena Bartholdson, generalsekreterare Folk och Försvar och Anders Eriksson, direktör Finlandsinstitutet

13:00 Välkomstord
Allan Widman (L), ordförande försvarsutskottet Sverige

13:10 Finsk-svenska relationer – en exposé
Jan-Erik Enestam, f.d. försvarsminister Finland och ordf. Kulturfonden för Sverige och Finland

13:20 Försvars- och säkerhetspolitiska samarbeten – svenska ambitioner
Peter Hultqvist, försvarsminister Sverige

13:45 Försvars- och säkerhetspolitiska samarbeten – finska ambitioner
Anne Sipiläinen, understatssekreterare utrikesministeriet Finland

14:10 Utredningsuppdrag och slutsatser
Krister Bringéus, särskild utredare, Sveriges olika former av samarbeten respektive medlemskap med länder och i organisationer inom det försvars- och säkerhetspolitiska området
Teija Tiilikainen, direktör för Utrikespolitiska institutet i Finland samt utredare för Finlands Natoutredning
Henrik Jermsten, särskild utredare, utredningen om förutsättningarna enligt regeringsformen för fördjupat försvarssamarbete

14:40 Kaffepaus

15:00 Relationen med Nato
(10 min/person)
Hanna Ojanen, Jean Monnet professor Tammerfors universitet
Anna Wieslander, generalsekreterare i Allmänna Försvarsföreningen och säkerhetspolitisk expert

15:20 Relationen med Nato – diskussion
Hans Wallmark (M), ledamot i försvarsutskottet, Sveriges riksdag
Mikael Jansson (SD), ledamot i försvarsutskottet, Sveriges riksdag
Anders Schröder (MP), ledamot i försvarsutskottet, Sveriges riksdag
Daniel Bäckström (C), ledamot i försvarsutskottet, Sveriges riksdag
Mika Kari (SDP), vice ordförande försvarsutskottet, Finlands riksdag
Mikko Savola (C), ledamot i försvarsutskottet, Finlands riksdag
Mika Raatikainen (Sannf), ledamot i försvarsutskottet, Finlands riksdag
Markus Mustajärvi (Vf), ledamot i försvarsutskottet, Finlands riksdag

15:55 Paus

16:15 Framtida bilaterala samarbeten
(10 min/person)
Oscar Lassenius, lektor i Strategi, Försvarshögskolan Finland
Gunilla Herolf, ledamot Kungl. Krigsvetenskapsakademien

16:35 Framtida bilaterala samarbeten – diskussion
Allan Widman (L), ordförande i försvarsutskottet, Sveriges riksdag
Peter Jeppsson (S), ledamot i försvarsutskottet, Sveriges riksdag
Stig Henriksson (V), ledamot i försvarsutskottet, Sveriges riksdag
Mikael Oscarsson (KD), ledamot i försvarsutskottet, Sveriges riksdag
Ilkka Kanerva (Saml), ordförande försvarsutskottet, Finlands riksdag
Seppo Kääriäinen (C), ledamot i försvarsutskottet, Finlands riksdag
Krista Mikkonen (Gröna), ledamot i försvarsutskottet, Finlands riksdag
Thomas Blomqvist (SFP), ledamot i försvarsutskottet, Finlands riksdag

17:10 Avslutningsord
Åsa Lindestam (S), vice ordförande försvarsutskottet Sverige

17:20 Seminariet slut

Seminariet webbsänds på riksdagens hemsida och finns att se här: http://www.riksdagen.se/sv/webb-tv/

Upptäck fler kalenderhändelser