Tillbaka till föregående sida

Foto: Markus Spiske/Unsplash
Se seminariet
5
Jul

Sveriges framtida cyberförsvar

2018-07-05 (kl. 10:00 - 12:00)
Mötesplats Sigrid, Kajplats 2 Skeppsbron, Visby

En cyberattack kan vara riktad mot både civila, liksom militära mål och/eller privata aktörer. Motståndskraften som nu är under uppbyggnad måste därför genomsyra hela det svenska samhället. Vilka är de största utmaningarna kopplade till kompetensförsörjning på cyberområdet? Hur ska myndigheter och privata aktörer tillsammans skapa en trovärdig motståndskraft och ett robust cyberförsvar? Ska Sverige ha ett cyberhemvärn?
Folk och Försvar i samarbete med Försvarshögskolan och Utrikespolitiska Förbundet bjuder härmed in er till ett Almedalsseminarium där Sveriges framtida cyberförsvar står i fokus.

PROGRAM

Moderator Maud Holma von Heijne, generalsekreterare Folk och Försvar

10:00 Välkomstord
Maud Holma von Heijne, Folk och Försvar

10:05 Sveriges cyberförsvar
Peter Hultqvist (S), Försvarsminister

10:30 Civilt cyberförsvar
Dan Eliasson, generaldirektör Myndigheten för samhällsskydd och beredskap

10:55 Strategin: Att bygga motståndskraft tillsammans
Patrik Ahlgren, sektionschef för cyberförsvar i Försvarsmaktens ledningsstab
Åke Holmgren, tf avdelningschef cybersäkerhet och skydd av samhällsviktig verksamhet MSB
Klas Wåhlberg, VD Teknikföretagen
Marika Ericson, Doktorand i folkrätt vid cyberoperationer, Försvarshögskolan

11:20 Hur får vi det att fungera?
Pernilla Rönn, Head of division Combitech
Anni Bölenius, informationschef Försvarets Radioanstalt FRA
Anna Djup, CATS Försvarshögskolan

11:40 Den politiska dimensionen
Daniel Bäckström (C), Försvarsutskottet
Anders Schröder (Mp), Försvarsutskottet
Beatrice Ask (M), Försvarsutskottet

12:00 Seminariet slut

Här finns en kort text om några av de frågor som seminariet kommer att ta upp.

Upptäck fler kalenderhändelser