Tillbaka till sökning

Tillbaka
Foto: LG Nyqvist [CC BY-SA 4.0 (https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0)]
28
Sep

Sveriges framtida säkerhet: Försvarsberedningens rapport 2021-2025

2019-09-28, 11:40 - 12:45
Stora Rörs hamn, Öland

Varmt välkomna till Folk och Försvars årliga seminarium under Totalförsvarsdagen på Öland!

Försvarsberedningen har i sitt första betänkande som utkom december 2017 påvisat var förstärkningar och planering behövs för att stärka det svenska totalförsvaret och utformningen av det civila försvaret. Planering för ett totalförsvar är en viktig angelägenhet för samtliga aktörer i samhället, och den regionala synen på totalförsvar är en viktig plattform i arbetet.

I maj så presenterade försvarsberedningen den andra delen av betänkandet där nya säkerhetspolitiska analyser belystes och vilka behov som finns för det militära försvaret. Beredningens rapport är huvudsakligt underlag för nästa försvarsbeslut 2020. Hur har betänkandet tagits emot på regional och nationell nivå? Vika hotbilder dimensionerar vi försvarets utveckling efter och vad kan vi nu vänta oss från 2020 och framåt?

Upptäck fler kalenderhändelser