Tillbaka till föregående sida

Foto: LG Nyqvist, commons.wikimedia.org/wiki/File:Lerkaka_-_%C3%96land.jpg
Se seminaret
28
Sep

Sveriges framtida säkerhet: Försvarsberedningens rapport 2021-2025

2019-09-28 (kl. 11:40 - 12:45)
Stora Rörs hamn, Öland

Varmt välkomna till Folk och Försvars årliga seminarium under Totalförsvarsdagen på Öland!

Försvarsberedningen har i sitt första betänkande som utkom december 2017 påvisat var förstärkningar och planering behövs för att stärka det svenska totalförsvaret och utformningen av det civila försvaret. Planering för ett totalförsvar är en viktig angelägenhet för samtliga aktörer i samhället, och den regionala synen på totalförsvar är en viktig plattform i arbetet.

I maj så presenterade försvarsberedningen den andra delen av betänkandet där nya säkerhetspolitiska analyser belystes och vilka behov som finns för det militära försvaret. Beredningens rapport är huvudsakligt underlag för nästa försvarsbeslut 2020. Hur har betänkandet tagits emot på regional och nationell nivå? Vika hotbilder dimensionerar vi försvarets utveckling efter och vad kan vi nu vänta oss från 2020 och framåt?

PROGRAM

11:40 Inledning
Maud Holma von Heijne, generalsekreterare Folk och Försvar

11:45 Försvarsberedningens slutsatser
Tommy Åkesson, huvudsekreterare i Försvarsberedningen

12:05 Försvarsmaktens perspektiv – regionalt
Jan Pålsson, chef Södra Militärregionen

12:20 Regional planering
Malin Almqvist, Länsråd i Kalmar län

12:30 Gemensam diskussion med ovan medverkande

12:45 Avslut

Seminariet genomförs som del av Totalförsvar Ölands program.

Upptäck fler kalenderhändelser