Tillbaka till föregående sida

Foto: NASA, commons.wikimedia.org/wiki/File:Scandinavia.nasa.jpg
Se seminariet
9
Maj

Sveriges nationella säkerhetsstrategi - Hur kan vi förverkliga den?

2017-05-09 (kl. 15:00 - 16:45)
Medelhavsmuseet, Fredsgatan 2, Stockholm

Folk och Försvar och nätmagasinet Mänsklig Säkerhet – som i samband med seminariet firar två år – har den stora glädjen att bjuda in till en diskussion om Sveriges första nationella säkerhetsstrategi. Den nationella säkerhetsstrategin syftar till att belysa säkerhetsfrågor ur ett bredare perspektiv än tidigare. De omedelbara reaktionerna på dess innehåll har varit många medan djupare analyser än så länge lyst med sin frånvaro. En gemensam utgångspunkt måste trots allt vara att den är en utmärkt startpunkt för fortsatt arbete och ett stort steg framåt i tydliggörandet av Sveriges nationella intressen och de åtta hoten mot dessa. Den mest intressanta frågan är därför hur den nationella strategin kan omsättas i handling och verksamhet ute i samhället.

Detta jubileumsseminarium vill därför fokusera på en rad frågor: Hur ska strategin tillämpas inom olika områden och hur ska det fortsatta arbetet se ut? Vilka är strategins styrkor och svagheter? Vilken status och inriktande kraft har egentligen strategin? Hur hänger hoten och lösningarna ihop? Finns det förmågor i den svenska säkerhetsapparaten för att implementera strategin och hur avgör vi vilka hot och förmågor som bör prioriteras?

Varmt välkomna till en spännande diskussion med efterföljande jubileumsmingel!

PROGRAM

Moderatorer Robert Egnell, Mänsklig säkerhet och Ebba Lundin, Folk och Försvar

15:00 Välkomstord
Robert Egnell, Mänsklig säkerhet och Ebba Lundin, Folk och Försvar

15:00 Vad innehåller strategin och hur har arbetet gått till?
Hans Dahlgren, statssekreterare för utrikes- och EU-frågor hos statsministern

15:20 Expertpanel om ett urval av de identifierade säkerhetshoten
Flottiljamiral Eva Skoog Haslum, vicerektor Försvarshögskolan
Dr. Magnus Ranstorp, terrorismforskare och docent Försvarshögskolan
Thomas Simonsson, utredare krisberedskap och totalförsvar Transportstyrelsen
Dr. Malin Mobjörk, Senior forskare inom klimatfrågor på SIPRI
Ida Texell, förbundsdirektör och räddningschef för Brandkåren i Attunda.

16:10 Den politiska synen på strategin
Sofia Arkelsten (M), ledamot i Utrikesutskottet
Pernilla Stålhammar (MP), ledamot i Utrikesutskottet

16:30 Frågestund

16:55 Seminariet slut

17:00-18:00 Mingel Bagdad café, Medelhavsmuseet

Upptäck fler kalenderhändelser