Tillbaka till föregående sida

Foto: Pixabay
Se seminariet
8
Nov

Turkiet: Inrikespolitisk utveckling och säkerhetspolitiska konsekvenser

2019-11-08 (kl. 09:30 - 10:30)
Folk och Försvar, Lilla nygatan 14, Stockholm

Turkiets fokus har riktats inåt efter kuppförsöket 2016, samtidigt som relationerna med omvärlden har blivit allt sämre. Det egna oberoendet, självförsörjningsförmåga och ekonomisk utveckling har blivit ännu viktigare för Turkiet.

Relationerna till EU och USA har under samma tid blivit allt mer anstränga, samtidigt som Ryssland har blivit djupt involverad i Turkiets närområde, inte minst i och med Syrienkriget. Tidigare i år införskaffade Turkiet det avancerade luftvärnssystemet S-400 från Rysslands, trots skarpa protester från flera NATO-länder. Som en reaktion på affären bestämde sig USA för att utesluta Turkiet från programmet för det nya stridsflygplanet F-35.

Under de senaste veckorna har det gått att följa konsekvenserna av USA:s beslut att dra tillbaka sina trupper från den turkiska gränsen i nordöstra Syrien. Beslutet gjorde det möjligt för en turkisk militäroffensiv in i Syrien riktad mot kurderna. Som en reaktion på det har Sverige och flera andra europeiska länder beslutat att stoppa all vapenexport till Turkiet och ytterligare sanktioner har diskuterats.

Turkiets agerande har orsakat stora internationella protester, inte minst eftersom kurderna har hjälpt den USA-ledda globala koalitionen mot IS. Offensiven ifrågasätts även av humanitära skäl och med hänvisning till mänskliga rättigheter, då den har resulterat i ett stort antal civila dödsoffer och drivit hundratusentals människor från området på flykt.

Hur har Turkiets inrikespolitiska utveckling sett ut de senaste åren under president Erdoğan? Vilka är Turkiets säkerhetspolitiska prioriteringar och vilka konsekvenser får de för landets utrikespolitik? Hur påverkas Turkiets relationer med USA, Ryssland, EU och NATO? Hur påverkar Turkiets och USA:s agerande synen på NATO och speciellt tilliten till USA som samarbetspartner?

Seminariet arrangeras av Folk och Försvar tillsammans med Svenska Atlantkommittén.

 

 

Program

Moderator: Maud Holma von Heijne, Generalsekreterare, Folk och Försvar

09:30 Inledning
Maud Holma von Heijne, Folk och Försvar

09:35 Turkiets inrikespolitiska utveckling och dess konsekvenser för relationen till EU och NATO
Michael Sahlin, Ambassadör, tidigare ambassadör i Turkiet, Kungl. Krigsvetenskapsakademin

09:50 Turkiets säkerhetspolitiska utveckling, militäroffensiven i norra Syrien och relationerna till Ryssland och NATO
Bitte Hammargren, Analytiker, Asien- och Mellanösternprogrammet vid Försvarets forskningsinstitut, FOI

10:05 Diskussion med ovanstående talare

10:20 Publikfrågor

10:30 Seminariet avslutas

Seminariet kommer att webbsändas, och en inspelning kommer att finnas tillgänglig i efterhand.

Anmäl ditt deltagande här.

Upptäck fler kalenderhändelser