Tillbaka till föregående sida

Ukraina - När är gränsen nådd?

2018-12-04 (kl. 09:30 - 10:30)
Kungliga Myntkabinettet, Slottsbacken 6, Stockholm

Extrainsatt seminarium

Under 2013 var Ukraina på fast väg mot en fördjupad relation till EU. Genom ett långtgående associeringsavtal med unionen skulle landets riktning och utökade integrering västerut cementeras. Avtalet var en del av EU:s strategi att avhålla Ukraina från att ingå i en ekonomisk union ledd av Ryssland. Regeringen i Kiev valde dock att skriva på föredraget med Moskva, vilket blev starten för omfattande folkliga protester i Ukraina. Den följande allt eskalerande situationen mellan Ryssland och Ukraina förändrade det europeiska säkerhetsläget och sedan annekteringen av Krim 2014 har stridigheterna i de östra delarna av landet pågått löpande. Skiftet och förskjutningen av det säkerhetspolitiska fältet i och med 2010-talets händelseutveckling i Ukraina har blivit grunden för rådande tonläge och föreslagna reformer i den svenska försvarspolitiska debatten.

I helgen förvärrades situationen mellan länderna då Ryssland beslagtog tre ukrainska fartyg i Kertjsundet vid Azovska sjön. Ukraina har nu utlyst undantagstillstånd i 30 dagar och flertalet länder, EU samt Nato fördömer det ryska agerandet som man menar kränker Ukrainas suveränitet så väl som internationell rätt. Ryssland menar i sin tur att de agerat efter provokationer från Ukraina. Konflikten därför åter blossat upp i den internationella tillika svenska säkerhetspolitiska diskussionen.

Med anledning av situationen i Ukraina bjuder Folk och Försvar in till ett seminarium för att bland annat diskutera den aktuella händelseutvecklingen i Kertjsundet, det internationella samfundets reaktioner samt Ukrainas relationer till Ryssland, EU och Nato.

Varmt välkommen!

PROGRAM

Moderator: David Bruhn, programansvarig försvarspolitik, Folk och Försvar

09:30 Inledning
David Bruhn, Folk och Försvar

09:35 Ukraina och Ryssland
Jakob Hedenskog, Forskningsledare FOI

09:55 Paneldiskussion
Claes Arvidsson, Redaktör Säkerhetsrådet
Linda Nordlund, Ledarskribent Expressen

10:15 Diskussions- och frågestund med ovan talare

10:30 Seminariet slut

Upptäck fler kalenderhändelser