Tillbaka till sökning

Tillbaka
10
May

Uppsatstävling - mingel och prisutdelning

2019-05-10 (kl. 17:30 - 19:00)
Lilla Nygatan 14

Folk och Försvar har tillsammans med Utrikespolitiska förbundet Sverige under våren anordnat en uppsatstävling om civilsamhällets och det allmännas roll i unga, fred och säkerhetsagendan.

Välkommen till en kväll med prisutdelning, mingel och samtal!
Hälften av världens befolkning är under 30 år och just åldersgruppen 18–29 år är ofta exkluderade från det politiska beslutsfattandet. Hur kan Sverige, andra länder samt internationella organisationer arbeta för att inkludera unga arbetet för fred och säkerhet?

Sedan FN:s Säkerhetsråd antog resolution 2250, den första resolutionen om unga, fred och säkerhet, har agendan utvecklats på lokal, nationell och global nivå. Under sommaren 2018 antogs en ny resolution under svenskt ledarskap i Säkerhetsrådet med ett fokus på ökad representation av unga och ett erkännande av civilsamhället och ungdomsorganisationer som aktörer för fred.

Unga, fred och säkerhetsagendan nämns allt mer frekvent i diskussioner om försvars- och säkerhetspolitiska frågor, men än så länge är det få som känner till agendan och därför kan bidra till implementeringen i Sverige och internationellt.

Folk och Försvar tillsammans med Utrikespolitiska förbundet Sverige uppmärksammade FN-resolutionerna genom en gemensam uppsatstävling under våren 2019.

Denna kväll kommer vi att kora vinnaren av uppsatstävlingen samt ha ett informellt samtal med två representanter för det unga civilsamhället med både nationella och internationella perspektiv på agendan.

Program
Moderator: Elin Lilijenbladh, Folk och Försvar

17:30 Dörrarna öppnas

17:45 Deltagare hälsas välkomna

17:50 Vinnaren utses
Pål Wrange, professor i internationell rätt och domare i tävlingen tillkännager vinnaren

18:00 Panelsamtal
Henrietta Flodell, fd. LSU representant till FN:s högnivåforum för hållbar utveckling (HLPF) och Niclas Hvalgren kassör UFS

18:30 Mingel med dryck och tilltugg

19:00 Slut

Anmäl dig här.

VÅR VISION
Vår vision är att #UNGSÄK ska vara ett nätverk för organisationer och individer med ett intresse för frågor som rör vår gemensamma säkerhet – i Sverige och i världen.

#UNGSÄK ska präglas av verksamhet och event som ska ge unga chansen till att öka sina kunskaper, lära känna andra och lägga grunden för ett professionellt nätverk och en framtida karriär.

EN GEMENSAM IDÉ
Grunden i nätverket #UNGSÄK ska vara den delade övertygelsen om alla människors rätt att leva i säkerhet. Vägen till säkerhet kan gå genom medlemmarnas engagemang i frågor om bistånd, utveckling, demokrati, fred och allas lika rättigheter.

Nätverket delas av de anslutna organisationerna och fokus ska ligga på mötet mellan människor i evenemang och i övrig verksamhet.

Upptäck fler kalenderhändelser