Tillbaka till föregående sida

Foto: topcat/Wallpapers.com
Se seminariet
2
Mar

Utredningen om civilt försvar

2021-03-02 (kl. 14:30 - 16:00)

Har du en fråga du vill ställa till de medverkande? Skicka i så fall din fråga till daniel.kjellen@folkochforsvar.se senast den 1:a mars. Frågorna kan komma att kortas eller redigeras för att passa in i seminariet, och vi kan inte garantera att just din fråga kommer att ställas.

Utredningen om civilt försvar har en central roll i den återuppbyggnad av totalförsvaret som nu pågår. Utredningens breda uppdrag har gått ut på att besvara en mängd frågor relaterade till det civila försvaret. Frågorna rör framtiden för sektorsansvaret, geografisk indelning för civil ledning och samordning på regional nivå, förtydligad ledningsförmåga för kommuner och regioner samt utvecklingen av MSB:s roll att verka för samordning.

Regeringens direktiv till utredaren inleds med orden ”Sverige behöver en förbättrad förmåga att hantera situationer med höjd beredskap och då ytterst i krig”. Detta skrevs långt innan Covid-19-pandemin ytterligare aktualiserade frågan om svensk krisberedskap och i förlängningen civilt försvar. Idag kan ingen ha undgått hur viktigt det är med fungerande strukturer för ansvar, ledning och samordning bland samhällets civila aktörer.

Folk och Försvar är därför glada att kunna bjuda in till ett seminarium där utredare Barbro Holmberg presenterar utredningens slutsatser utifrån det slutbetänkande hon dagen innan överlämnat till inrikesminister Mikael Damberg. Presentationen följs av en expertpanel, bestående av landshövding Carl Fredrik Graf, Minou Sadeghpour på Sigtuna Kommun, Kristina Syk på Ramboll och Freddy Jönsson Hanberg vid Totalförsvarsstiftelsen, som utifrån sina olika perspektiv får kommentera på utredningens slutsatser.

 

PROGRAM

14:30 Inledning

Daniel Kjellén, Folk och Försvar

14:35 Utredningens resultat

Barbro Holmberg, särskild utredare, Utredningen om civilt försvar

15:15 Kommentarer

Carl Fredrik Graf, landshövding i Östergötland

Minou Sadeghpour, stabschef central krisledning, Sigtuna Kommun

Kristina Syk, senior advisor, Ramboll

Freddy Jönsson Hanberg, sekreterare, Totalförsvarsstiftelsen

15:35 Diskussion och frågor

Samtliga talare från tidigare punkter.

16:00 Seminariet avslutas

Upptäck fler kalenderhändelser