Tillbaka till föregående sida

Foto: HMS Nyköping/Försvarsmakten
Se seminariet
22
Sep

Vad är svensk strategisk kultur?

2021-09-22 (kl. 13:00 - 14:25)

Inom den globala utrikes- och säkerhetspolitiken diskuteras ofta hur olika besluts- och beredningsprocesser ser ut. Att förstå vilka intressen, avvägningar och skeenden som driver olika staters ageranden är av stor vikt. En faktor som har stor betydelse är den om så kallad strategisk kultur. Med det begreppet menas kollektiva erfarenheter, normer och identiteter med mera som förklarar varför en stat eller organisation agerar på olika sätt.

Det är alltså inte bara formella dokument eller institutioner som formar och fattar de avgörande besluten i utrikes- och säkerhetspolitiken, utan det är också mer djupgående föreställningar och tankesätt. Den finske diplomaten Max Jakobson skrev en gång: “Ett folks uppfattning om den nationella säkerheten formas i mindre grad av en rationell bedömning av framtida risker än av lärdomar som är baserade på tidigare erfarenheter.”

Genom att förstå sin egen och andras strategiska kulturer går det att fatta bättre beslut, samt identifiera överlappande intressen och potentiella konflikter. För Sveriges del har vi ett unikt arv sett till försvars- och säkerhetspolitiska erfarenheter, institutioner och strukturer. Det går dels att betrakta de lärdomar vi gjort från konflikter som första och andra världskrigen, dels de lösningar vi valt på strategisk och taktisk nivå för att hantera våra försvarsproblem.

En intressant fråga blir därför vad är svensk strategisk kultur? Eller går det att prata om svenska strategiska kulturer i plural? Hur påverkar det vårt beslutsfattande och ageranden utrikes- och säkerhetspolitiken? När och hur förändras strategisk kultur? Går det att utveckla en gemensam europeisk strategisk kultur? Dessa och andra frågor kommer att diskuteras på Folk och Försvars seminarium.

Anmäl dig till seminariet här.

Program

13:00 Introduktion

Zebulon Carlander, säkerhetspolitisk programansvarig, Folk och Försvar

13:05 Perspektiv från historien 

Gunnar Åselius, professor, Försvarshögskolan

13:25 Perspektiv från diplomatin

Veronika Wand-Danielsson, ambassadör, Utrikesdepartementet

13:45 Perspektiv från materielförsörjningen 

Thomas Engevall, chef för ledningsstaben, Försvarets materielverk

14:05 Perspektiv från militären

Urban Molin, militär rådgivare, Utrikesdepartementet

14:25 Seminariet avslutas 

 

Upptäck fler kalenderhändelser