Tillbaka till föregående sida

Magdalena Kula Manchee, Unsplash
Artiklar

Publicerat: 2023-12-15

COP 28

Mellan den 30 november och 12 december samlades världens ledare i Dubai för klimatkonferensen COP28. Efter dygn av förhandlingar lyckades världens länder enas om ett historiskt avtal som för första gången har med en skarp formulering om att ställa om från fossila bränslen. I den här artikeln har vi ett särskilt fokus på vad som blev resultaten av konferensen samt kopplingarna mellan klimat och säkerhet.

För att förstå kopplingen mellan klimat och säkerhet fullt ut kräver vår analys en breddad förståelse av säkerhetsbegreppet och särskilt ett mänskligt säkerhetsperspektiv. Mänsklig säkerhet har levt som begrepp inom framför allt FN:s syn på säkerhet sedan 1994 och delar in säkerhet i sju underkategorier[1]. Centralt för detta begrepp är att flytta fokus från staters säkerhet till individers säkerhet. I just denna analys kommer tre av dessa underkategorier att stå i fokus: miljösäkerhet, hälsosäkerhet samt livsmedelssäkerhet.

En av de stora segrarna på Cop28 skedde redan under de inledande dagarna genom Fonden för klimatskador som är tänkt att kunna ge ersättning för klimatkatastrofer men även långsamma effekter av till exempel havsnivåhöjning. Miljösäkerhet innebär att få leva utan katastrofrisker i en hälsosam och hållbar miljö och denna fond är i linje med att stärka samhällens respons och motståndskraft mot klimatrisker. Flera resursrika länder gav löften om bidrag till fonden men det återstår dock att se hur det blir med finansiering till fonden i realiteten.

Tillgången till livsmedel är starkt kopplat till klimatet och även hotat av ett förändrat klimat. Livsmedelssektorn behöver dels ställa om för att minska sina utsläpp (idag står sektorn för en tredjedel av världens utsläpp[2]) men också anpassas för att klara att förse världens befolkning med mat i ett förändrat klimat. Just detta adresserades i en annan seger under mötet där världens länder avtalar sig att stå för just finansiering till omställning av livsmedelssektorn.

I diskussionen om klimatet som säkerhetsfråga har många sökt efter hur klimatförändringarnas säkerhetsrisker kan kommuniceras. En intressant vinkel som lyftes inför mötet är att starkare visa på kopplingen mellan klimatförändringarna och de hälsohot som de medför. En rapport[3] som släpptes inför COP28 pekar just på hur ett förändrat klimat gör att sjukdomar sprids till nya delar av världen och att nya sjukdomar kan följa i dess spår.

Fler och fler aktörer gör kopplingen mellan klimatförändringarna och säkerhetspolitik i stort. Bland annat har flera länder, däribland USA[4], listat klimatförändringarna som ett av de största säkerhetshoten mot landet. I den svenska säkerhetsstrategin från 2017 är även klimathotet centralt. Forskning[5] visar på starka samband mellan klimatförändringarna och fler konflikter och krig, något som Natos Generalsekreterare uppmärksammade vid COP28[6]. Att motarbeta klimatförändringarnas effekter är att skapa en säkrare värld. Det viktigaste för att minska säkerhetsriskerna kopplat till klimatet är att bromsa klimatförändringarna. Avtalet på COP28 tycks mena allvar med detta, nu är det upp till världens länder att visa att de menar allvar genom att implementera det.

[1] Human Development Report 1994 | Human Development Reports (undp.org)

[2] Jordbruket lovas miljarder: ”Drastiska åtgärder” (omni.se)

[3] Klimatvarningen: Mer kräkningar och diarré väntar – TT (omni.se)

[4] Klimatförändringar och svensk säkerhet (foi.se)

[5] Environment of Peace: Security in a New Era of Risk | SIPRI och Värst utveckling i Afrika i klimatförändringarnas skugga – Nyheter (Ekot) | Sveriges Radio

[6] Natochefen: Klimatförändringar drivkraft för konflikter – Nyheter (Ekot) | Sveriges Radio

Dela

Relaterat material