Tillbaka till föregående sida

Foto: Maja Johnsson/Folk och Försvar
Artiklar
Utbildning

Publicerat: 2020-02-28

Försvars- och Säkerhetsakademin: Tilliten till demokratin

Försvars- och Säkerhetsakademin är en utbildning för ungdomsmedlemmar i Folk och Försvars medlemsorganisationer som syftar till att ge deltagarna fördjupad och nyanserad kunskap om nationella och internationella säkerhetsfrågor. Utbildningen ska genom föreläsningar, workshop och studiebesök vara en plattform för lärande och diskussion om frågor rörande bland annat fred, frihet och demokrati. I fredags var det dags för den första träffen av FOSA 2020 och 21 deltagare var på plats på Folk och Försvars kansli i Stockholm. Dagens tema var ”Tilliten till demokratin”.

Dagen inleddes med en gemensam frukost där deltagarna fick träffa varandra för första gången. Elin Lilijenbladh som är ansvarig för Fred- och Säkerhetsakademin gav sedan en introduktion till utbildningen, vad deltagarna kommer få ut av akademin och vad som förväntas av deltagarna själva. Detta följdes av diverse gemensamma aktiviteter för att gruppmedlemmarna skulle få bekanta sig med varandra.

Efter att deltagarna fått lära känna varandra en aning var det dags för dagens första föreläsning där vi diskuterade underrättelsetjänst och säkerhetshot i fredstid. Passet behandlade hur underrättelsehot mot Sverige ser ut och hur svenska myndigheter arbetar med gråzonsproblematik, terrorism och kontraspionage.

Under eftermiddagen följde tre pass. Det första var i form av en föreläsning rubricerad ”Den fjärde statsmakten” och leddes av Jonathan Lundqvist som är före detta ordförande hos Reporter utan gränser. Lundqvist diskuterade hur förutsättningarna för journalistiken har förändrats och lade särskilt fokus på hoten mot yttrande- och tryckfrihet runtom i världen.

Eftermiddagens andra pass flyttade fokus från journalistikens värld till rättsväsendet. Deltagarna fick lyssna till Justitiekansler Mari Heidenborg som talade om förutsättningar och utmaningar kopplade till rättsstaten och demokratin. Heidenborg berättade om hennes uppdrag som justitiekansler och poängterade vikten av ett robust system med grundlagar som värnar om demokratiska fri- och rättigheter.

Efter detta tog vice ordförande för LSU Emelie Weski vid och höll en workshop tillsammans med deltagarna på temat unga, fred och säkerhet kopplat till FN säkerhetsrådsresolutioner 2250 och 2419. Deltagarna fick diskutera hur deras organisationer arbetar med ämnet och mot slutet av passet fick de i uppgift att finna en artikel som anknyter till unga, fred och säkerhet för att sedan redovisa för resten av gruppen hur artikeln relaterar till agendan.

Dagen rundades av att Elin Lilijenbladh sammanfattade vad som diskuterats under dagen och vinnarna av dagens quiz utsågs. På kvällen hade deltagarna möjlighet att äta middag tillsammans.

 

Amanda Lindell
Praktikant

Dela

Relaterat material