Tillbaka till föregående sida

Foto: Tomás Malík, Unsplash
Artiklar
Rikskonferensen

Publicerat: 2017-01-05

Generalsekreterare Lena Bartholdson sammanfattar programmet för rikskonferensen 2017

På söndag den 8 januari är det dags, Rikskonferensen 2017 inleds i Sälen. Det blir tre fullmatade dagar och hela programmet hittar du här.

Årets Rikskonferens äger rum mot bakgrund av ett år som av många benämns som ett bedrövligt år. Visst har det funnits många ljuspunkter, men det har också varit ett år som präglats av händelser som har skakat om, förvånat och förskräckt.

Programmet för årets Rikskonferens kommer likt föregående år att belysa en rad ämnesområden som alla är avgörande för Sveriges, och även världens, säkerhet. Utmaningar och möjligheter som vi har konstaterat tidigare, men nu kan ses i ljuset av 2017 års förutsättningar.

Den gemensamma säkerheten står i fokus när statsminister Stefan Löfven inleder som första talare. EU är det viktigaste säkerhetspolitiska forumet för Sverige och läget för EU, som står inför både fortsatta prövningar och förändrade förutsättningar, kommer att uppta stor del av konferensprogrammet under konferensens första dag. Sveriges EU-kommissionär Cecilia Malmström kommer att lyfta upp geopolitiska ambitioner och utmaningar och EU- och handelsminister Ann Linde talar under den något provocerande rubriken ”Har EU en framtid?”. I sammanhanget kommer möjligheterna för EU som ekonomisk och säkerhetspolitisk aktör att diskuteras i olika panelsamtal och här får vi bland annat ett finskt perspektiv av finske statssekreteraren Peter Stenlund.

Vi får därutöver en uppdatering av läget för den ryska militära förmågan med anledning av FOI:s färska rapport, med en efterföljande diskussion. En övergripande trendspaning med sikte mot framtiden avrundar första konferensdagen.

Det svenska totalförsvaret, dvs både det militära och det civila försvaret, står i blickfånget under den andra dagen. Perspektiv på militär förmåga, utmaningar och möjligheter får vi från en rad olika aktörer, däribland försvarsministern, ÖB och andra myndighetsföreträdare samt flera försvarspolitiker och försvarsdebattörer. Det blir även en diskussion mellan försvarsminister Peter Hultqvist och Liberalernas partiledare Jan Björklund. Arbetet med att återuppta planeringen av det civila försvaret står högt på dagordningen och vi får en uppdatering av läget från inrikesministern och MSB:s generaldirektör. Vi kommer även att höra tre civila aktörer beskriva hur de ser på sina möjligheter att lämna stöd i kris och krig.

De senaste årens händelser i form av terrordåd och ökade säkerhetspolitiska spänningar har genererat ökad oro hos många. Kvällen avslutas därför med en diskussion om ”Rädslans psykologi och behovet av tillit” med professor Lars Trägårdh, ärkebiskop Antje Jackelén, Säpos chef Anders Thornberg och Misse Wester, gästprofessor vid Lunds universitet.

Påverkansoperationer är inget nytt fenomen, men ett ämnesområde som blivit allt mer aktuellt och angeläget att diskutera. Rikskonferensens sista dag inleds av Janis Sarts, som är chef för Natos Center för Strategisk kommunikation. Svenska perspektiv på detta får vi av MUST-chefen Gunnar Karlson och representanter för både media och MSB.

Samtidigt som Rikskonferensen pågår tar Sverige plats i FN:s säkerhetsråd, dessutom som ordförandeland. Sveriges FN-ambassadör Olof Skoog ger oss en rapport direkt från New York och på scenen får vi höra olika aktörer ge medskick på hur Sverige kan arbeta framgångsrikt för att säkerställa de svenska prioriteringarna. Med avstamp i den svenska insatsen i Mali belyser vi även hur det är att implementera en FN-resolution i praktiken.

Dagen avslutas med att vi får de färska resultaten från 2016 års Trygghetsundersökning och Rikspolischefen Dan Eliasson och Säkerhetspolisens chef Anders Thornberg diskuterar nödvändiga åtgärder för ett tryggare Sverige. Vi avrundar med en diskussion och konkreta åtgärdsförslag från engagerande representanter från politiska ungdomsförbund, media och Stockholms stad.

Det är mycket som påverkar vår säkerhet och trygghet. Faktorer som många gånger ligger långt bortom vår kontroll. Medvetenhet, kunskap och utbyte av perspektiv är i sammanhanget nödvändigt och Rikskonferensen syftar till att bidra till just detta. Konferensen webbsänds i sin helhet både live och i efterhand. Allt finns på vår hemsida.

Lena Bartholdson, generalsekreterare Folk och Försvar

Dela

Relaterat material