Tillbaka till föregående sida

Foto: Knut Capra Pedersen
Artiklar

Publicerat: 2020-05-14

Göran Arrius omvald ordförande för Folk och Försvar

Den 28 april höll Folk och Försvar årsmöte 2020. På distans via Zoom samlades våra medlemsorganisationer och med ett deltagande på ca 90 personer valdes en ny styrelse med Göran Arrius som omvald ordförande. Vi har intervjuat Arrius efter årsmötet för att höra hans tankar och visioner för det kommande året.

Hej Göran Arrius! Du har blivit omvald som ordförande i Folk och Försvar – grattis! Hur känns det?
Det känns mycket bra! Jag är både stolt och glad över att få detta förtroende i ytterligare ett år, det är ett hedrande och viktigt uppdrag. Det är roligt att vara ordförande, man får träffa människor och arbeta med det duktiga kansliet samt frågor som känns minst lika viktiga om inte mer som när jag blev vald till ordförande första gången.

Du har varit ordförande i Folk och Försvar sedan 2012. Vad är det som inspirerar dig med Folk och Försvar?
Denna form av organisation som Folk och Försvar är väldigt viktig i ett land som Sverige där vi alltid kommer att ha ett behov av samverkan mellan myndigheter, beslutsfattare och organisationer. I ett litet land som Sverige är det viktigt att vi har denna typ av forum där vi kan träffas och diskutera ämnen samt framföra synpunkter från sina respektive ”verkligheter”. Folk och Försvar är en viktig arena för synpunkter att mötas, lära känna varandra och hitta lösningar för hela samhället. Där spelar Folk och Försvar en viktig roll och har haft det nu i 80 år.

Folk och Försvars årsmöte genomfördes digitalt denna gång. Hur gick det?
Vi sitter alla i olika typer av möten som numera sker digitalt istället för att träffas fysiskt. Vi kan konstatera att vissa typer av möten är mer lämpade för att ha digitalt. Ett årsmöte funkar bra att genomföra digitalt, speciellt gällande de formella delarna samt omröstningar under mötet. Det som dock faller bort är ju de personliga mötena, diskussioner, att träffas och lära känna varandra, småprata och nätverka samt att medlemsorganisationerna får en chans att träffas.

Folk och Försvars fokusområden är försvarspolitik, säkerhetspolitik samt totalförsvar och krisberedskap. Är det någon specifik fråga inom dessa områden som engagerar dig särskilt eller som du tycker extra intressant?
Jag skulle snarare säga att alla frågor är lika viktiga och intressanta. De belyser olika aspekter av det Folk och Försvar sysslar med och som händer i samhället, och sammantaget speglar den mångfald av frågor och ämnen som gör Folk och Försvar relevant.

Vi är just nu mitt i Krisberedskapsveckan, varför är den viktig att uppmärksamma?
Just i år är det en speciellt spännande fråga när vi befinner oss i den värsta krisen sedan andra världskriget, och vi kanske inte har så hög krisberedskap som vi trodde. Det är därför viktigt att fundera över vilken sorts krisberedskap vi skall ha och vad det betyder för Sverige framöver, men också viktigt att förstå vad en för låg krisberedskap betyder för samhället. Så det är kanske lite extra spännande med Krisberedskapsveckan just i år!

I år fyller Folk och Försvar 80 år, vad betyder det i en större kontext?
Det var länge sedan Folk och Försvar grundades och därför mycket imponerande att organisationen har funnits med så länge och fortfarande är så livskraftig. Detta ser vi inte minst genom att nya medlemsorganisationer söker sig till oss, att frågorna vi lyfter fortfarande är relevanta och att organisationen har lyckats följa med i tiden. Det är ett mycket gott betyg att en organisation som startade under andra världskriget och under de förhållanden som rådde då fortfarande inspirerar folk idag. Det är stor skillnad i samhället nu och då, men Folk och Försvar och frågorna är fortsatt relevanta. Folk och Försvar är en pigg 80-åring!

Vad ser du särskilt fram emot under det kommande året med Folk och Försvar?
Jag hoppas förstås på att coronasituationen ebbar ut och att den ekonomiska krisen inte blir allt för svår – men förstås att kunna återgå till vardagen och börja leva lite mer normalt igen. Generellt tror jag att denna situation kommer att kunna ge många intressanta frågeställningar för Folk och Försvar inför kommande år. Dessa frågor känns aktuella och relevanta lång tid framöver, både i Sverige och i världen och kommer förhoppningsvis att kunna hjälpa oss att dra slutsatser om hur Sveriges beredskap se ut.

Har du något mer du vill tillägga?
Jag vill rikta ett särskilt tack till våra medlemsorganisationer! Utan dem skulle Folk och Försvar inte finnas. Det engagemang och den goda anda som finns bland dem är fantastiskt att se.

Karin Abbor-Svensson
Stabschef

Maja Johnsson
Kommunikatör

Dela

Relaterat material