Tillbaka till föregående sida

Foto: Pixabay
Rikskonferensen

Publicerat: 2022-12-19

Programblock 4 under Rikskonferensen 2023: En förändrad världsordning – nya krav på totalförsvaret

Det fjärde blocket inleder dag två av Rikskonferensen. Här ligger tyngdpunkten på det försvars- och säkerhetspolitiska paradigmskiftet Sverige nu genomgår.

Att riksdagen fattat beslut om påskyndad tillväxt i försvaret för att nå 2%-målet så snart som möjligt, Sverige skickat in sin Natoansökan och ett fullskaligt krig i Europa pågår samtidigt som många andra hot i vår omvärld fortfarande finns kvar – bland annat det kommer ha avhandlats under konferensens första dag.

Vad händer nu då? Det behövs krafttag för att säkerställa att totalförsvaret växer och anpassas till den nya, mer komplexa hotbilden vi ser.

Blockets talare och programpunkter

  • Försvarsminister Pål Jonson inleder tillsammans med ministern för civilt försvar, Carl-Oskar Bohlin, genom att redogöra för svenska prioriteringar inom sina respektive portföljer.
  • Därefter tar vi emot Natos högsta militära chef SACEUR, general Christopher G. Cavoli, som talar om omvärldsläget, hur dagens hot skiljer sig från gårdagens och vad ett medlemskap i Nato kan innebära för både Sverige och Finland, men också för Nato.
  • På det följer fördjupande perspektiv på Natomedlemskapet innebär för totalförsvaret från dels det militära försvaret, dels det civila. Detta genom Försvarsmaktens ansvarige för anslutningsprocessen till Nato, Thomas Nilsson, och MSB:s avdelningschef för krisberedskap och civilt försvar, Annika Elmgart.
  • Blocket avslutas med politiska perspektiv från Peter Hultqvist (S), Sven-Olof Sällström (SD) och Emma Berginger (MP) – alla ledamöter i försvarsutskottet.

Rikskonferensens fjärde programblock äger rum måndagen den 9 januari 12:30-14:15.

Mer information om Rikskonferensen 2023 och programmet i sin helhet hittar du här.

Som vanligt tillgängliggör vi Rikskonferensen via vår YouTube-kanal – se till att följa oss där!

Dela

Relaterat material