Tillbaka till föregående sida

Foto: Antonia Sehlstedt/Försvarsmakten
Rikskonferensen

Publicerat: 2022-12-22

Programblock 5 under Rikskonferensen 2023: Paradigmskifte för totalförsvaret

Hur ska Sverige försvaras och hur påverkas vårt försvar av omvärldsläget, av att kriget rasar i Ukraina och att ett medlemskap i Nato finns runt hörnet? Som bekant har Sverige, så länge någon nu aktiv i försvaret kan minnas, varit under neddragningar med gott om tid men ont om pengar. Nu är det tvärtom. Hur påverkas svenskt försvar av den kraftiga tillväxt som planeras på väg mot målet 2 % av BNP?

Detta är frågor som står i fokus för Rikskonferensens femte block: Paradigmskifte för totalförsvaret. Vi undersöker vilket ansvar Sverige kan tänkas ta i Nato och hur alliansinträdet kan komma att påverka svensk försvarsförmåga, något som konkretiseras ur olika perspektiv.

Hur ser Försvarsmakten på omvärldsläget och hur planerar man för ett Natointräde?

Ett medlemskap i Nato innebär att gränserna vi är tänkta att försvara går från att utgöras av Sveriges territorialgränser till att bli hela Natos gränser, såsom Finland, Baltikum, Polen eller Turkiet. Vad innebär det för Försvarsmakten och hur förbereder man för det skiftet?

Som partnerland till Nato har Sverige övat på att ge värdlandsstöd för att kunna ta emot hjälp, kommer det stödet se annorlunda ut som framtida allierad?

Under sommaren och hösten har vi hört många exempel på personal som lämnar för andra yrken och svårigheter att rekrytera till försvaret. Hur ser Försvarsmakten på den för tillväxten så viktiga personalförsörjningen? Hur förbereder man sig för den bemanning som följer på kommande Natomedlemskap?

I Ukraina slåss man för Europas säkerhet och det finns ett fortsatt behov av vapen och utrustning dels Sveriges egen uppbyggnad av förmåga avseende materiel, dels försvarsindustrin i västvärlden som har en efterfrågan de har svårt att möta?

Vi lever under nya förutsättningar och i mitten av december 2022 tillsattes en ny försvarsberedning. Det väntas det bli ett tidigarelagt försvarsbeslut – vad kan vi tänkas vänta från det?

Blockets talare och talarpunkter

  • Sveriges överbefälhavare Micael Bydén inleder med att ge ett strategiskt perspektiv på försvarsfrågan.
  • Därefter hör vi Michael Claesson, chef försvarsstaben, Försvarsmakten som mer konkret addresserar hur Sverige ska försvaras.
  • Under rubriken Försvarsmateriel och försvarsindustri – strategiska resurser i tillväxt talar därefter Göran Mårtensson, generaldirektör Försvarets Materielverk och Micael Johansson, VD Saab.
  • Kommentarer följer sedan från Linda Jerneck, ledarskribent Expressen och Patrik Oksanen, senior fellow FriVärld.
  • Slutligen tar vi del av politiska perspektiv från Hanna Gunnarsson, riksdagsledamot och ledamot i försvarsutskottet (V), Mikael Oscarsson, ledamot i försvarsutskottet (KD) och Mikael Larsson, ledamot i försvarsutskottet (C).

Rikskonferensens femte programblock äger rum måndagen den 9 januari 14:35-16:15.

Mer information om Rikskonferensen 2023 och programmet i sin helhet hittar du här.

Som vanligt tillgängliggör vi Rikskonferensen via vår YouTube-kanal – se till att följa oss där!

Dela

Relaterat material