Tillbaka till föregående sida

Foto: iStock, Tsuguliev
Rikskonferensen

Publicerat: 2023-12-28

Programblock 6 under Rikskonferensen 2024: Hur leder vi Sverige i krig och kris?

Blocket kommer att handla om Sveriges civila beredskap för att hantera krig. Det övergripande temat för årets rikskonferens är identitet och vision och i detta block vill vi lyfta vilken typ av beredskap vi håller på att bygga och vad vi ska kunna på kort- respektive lång sikt och hur ledning och styrning av det civila försvaret ska se ut från lokala perspektivet upp till det nationella.

Vi kommer att lyssna till olika aktörer som har olika roll, förutsättningar och ansvar inom beredskapen. Vi hoppas att spridningen av perspektiv vad gäller både bransch, geografiskt områdesansvar och geografisk spridning ska komplettera varandra väl och visa på olika (eller liknande) arbete, förutsättningar och utmaningar. Hur hänger beredskapen ihop från kommunal, regional, nationell till internationell nivå?

I blocket kommer följande personer tala:

Hans Wallmark (M), ordförande Försvarsberedningen
Anna Lindh Wikblad, kommundirektör Luleå kommun
Sara Lewerentz, regiondirektör Region Jämtland Härjedalen
Anneli Hulthén, landshövding Skåne och chef för södra civilområdet
Camilla Asp, överdirektör Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB)
Dan Sjöblom, generaldirektör Post- och telestyrelsen (PTS)
Bjørn Ivar Moen, verkställande direktör Telenor Sweden
Peter Hultqvist (S), ordförande försvarsutskottet
Lars Wistedt (SD), vice ordförande försvarsutskottet
Emma Berginger (MP), ledamot försvarsutskottet
Mikael Oscarsson (KD), ledamot försvarsutskottet
Anna Starbrink (L), ledamot försvarsutskottet

Mer information om Rikskonferensen 2024 och programmet i sin helhet hittar du här.

Som vanligt går Rikskonferensen att följa via vår YouTube-kanal – se till att följa oss där!

Dela

Relaterat material